مردم با نهادهاي امنيتي همکاري کنند!

 

باوجودي که از سوي نهادهاي امنيتي تدابير شديد امنيتي در شهرکابل اتخاذ شده است، ولي هراس افگنان مي توانند امنيت اين شهر را مختل کنند و دست به حملات انتحاري بزنند.

تا حال آن گونه که لازم است نهادهاي امنيتي نتوانسته اند جلو حملات انتحاري و نفوذ هراس افگنان در شهر ها به ويژه شهر کابل را بگيرند.

به همين منظور بود که واشنگتن پست اعلام کرد که نيروهاي ويژه امريکايي در شهرکابل به منظور بازداشت و خنثا سازي برنامه هاي هراس افگنان در شهر کابل عمليات را روي دست گرفته اند و با اين رويکرد به قول فرمانده نيروهاي حمايت قاطع هراس افگنان توان حملات بيشتر را در شهر کابل نخواهند داشت که وزارت داخله کشور اين گزارش را رد کرد.

از سوي ديگر ديروز فرمانده قطعه 111 کابل اعلام داشت که پس از اين در دروازه هاي کابل مسؤوليت بازرسي وسايط نقليه و تلاشي بدني مربوط به ارتش ملي شده و پوليس در ايست هاي دروازه هاي کابل براي نيروهاي ارتش ملي جا باز کرده اند.

اين اقدام نهادهاي امنيتي براي تأمين امنيت شهرکابل ممکن است مؤثر واقع شود و پس از اين نيروهاي امنيتي بتوانند رضايت خاطر باشنده گان شهرکابل را به دست آورند.

اما موضوع قابل انديشه اين است که تعداد از افرادي که از درون دولت و يا بيرون از آن با هراس افگنان همکاري دارند و همين تعداد اند که زمينه را براي نفوذ تروريستان در داخل شهر فراهم مي کنند.

تروريستان که با برنامه هاي قتل وکشتار مردم وارد شهرها مي شوند، واضح است که براي انجام عمليات شان به وقت نياز دارند و زمينه بود و باش آن ها در منازل مسکوني و يا مکان هاي ديگر مساعد مي شود و يا معلومات براي شبکه هاي تروريستي از داخل نهادهاي دولتي داده مي شود تا آن ها مطابق آن، عمليات شان را برنامه ريزي مي دارند.

درچند قضيه اخير تروريستي که در ماه‌هاي اخير در شهرکابل انجام شد از جمله حادثه خونين وهولناک کانتيننتال همکاري با تروريستان از داخل نظام بسيار مشهود بود که جداً قابل نگراني است.

با توجه به اين گفته‌ها، نهادهاي کشفي ضمن اين که رويکردهاي جديد امنيتي را در شهرکابل عملي مي کنند بايد در شناسايي حاميان تروريستان در داخل دولت و داخل شهرها تلاش بيشتر به خرج دهند و برنامه ها و تماس با مردم و باشنده گان شهر، همکاري آن ها را جلب کنند.

اگر در يک منطقه ويا محلي افراد مشکوک جا به جا مي شوند بايد باشنده گان آن محل احساس مسؤوليت کنند و موضوع را به صورت عاجل به نهادهاي امنيتي اطلاع دهند.

ولي اين همکاري تا زماني درست انجام نخواهد شد که نهادهاي کشفي با برنامه هاي آگاهي دهي و تشويق مردم متوسل نشوند و احساس مسؤوليت را در آن ها زنده نکنند.

به باور ما به هر اندازه‌يي که نهادهاي امنيتي در کارشان تلاش به خرج دهند تا مردم همکار اين نهادها نباشند کار آن گونه که لازم است انجام نخواهد شد و برنامه هاي تأمين امنيت نتيجه مطلوب را در قبال نخواهد داشت.

ما از همه مردم افغانستان مي خواهيم که با نهادهاي امنيتي همکار شوند و نگذارند تروريستان آزادانه در خانه هاي مسکوني و محل بود و باش آن ها جا به جا شوند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید