نو روز و سال نو شما مبارک

 

دوکتور محمد ظاهر عزيز

فرخي شاعر بزرگ دربار غزنه، دوستان و عزيزانش را در نوروز با اين کلمات به بوستان دعوت مي نمايد:

( بيا در بوستان چونان که رسم باستان باشد

تو سروي و گلي و سرو و گل در بوستان باشد)

تا جهان باقيست لطافت کلمات اين شاعر و مرد بزرگ غزنه، جاويدان خواهد بود.

با پيروي از کلام پر لطف شاعر بزرگ ديار ما، من هم آرزومندي نيکويم را به هموطنان عزيزم و مردماني که نوروز و سال نو را با لذت و خوشحالي تجليل مي نمايند، با آرزومندي خوشي و سعادت شان و نيک خواهي معنوي و مادي و صحي براي همه، از جانب خود و خانواده ام در روز مبارک نوروز و به مناسبت حلول سال 1397 خورشيدي، با حرمت تقديم مي نمايم.

آن عده از مردم شريف کشور که با فرهنگ و تأريخ خيلي قديم وطن علاقه و وابستگي دارند، مي پذيرند که تجليل از نوروز که از روز اول سال آغاز مي گردد، يکي از سنت هاي اصيل دور تأريخ سه هزار سالة مردم وطن ما است که از سال هاي دور و هر سال از طرف مردم با فرهنگ، درباريان و شاهان بزرگ کشور مخصوصاً در دوران سلاطين بزرگ غزنه، با عظمت و جلال تجليل مي گرديد و هنوز هم جشن نوروز از شايستگي هاي بزرگ فرهنگي در کشور به شمار مي رود.

خوش بختانه که فرزندان با فرهنگ اين وطن، زن و مرد، دختر و پسر، امروز اين جشن باستاني را که ارزش صاحبقدر فرهنگي دارد، نه تنها به بهانة اين که با بهار، گل و سبزه و خوشگواري آغاز مي گردد، در زير آسمان نيله گون وطن تجليل مي نمايند، بلکه آن را از جهتي جشن مي گيرند، خوشي مي نمايند و با حضورش فال نيک مي گيرند، چون که مقام و ارزش والاي باستاني، فرهنگي، مردمي و انساني دارد. سال نو و نوروز که هر دو در روز اول بهار تولد مي گردد، آرزوهاي نو طبيعي و حياتي براي همه کساني که اين عروس طبيعت را در آغوش مي گيرند، نيز همراه دارد .

نوروز تنها يک روز عادي شروع سال نيست. نوروز مقام و بزرگواري فرهنگي عميق و ريشه دار دارد که با تمامي آداب و روش هاي برگزاري اين روز خجسته هر سال اميد صلح، تغيير، بهبودي، رفاه و خوشبختي را هم براي هموطنان ما و هم براي ميليون ها انسان در سراسر جهان با خود، ارمغان مي آورد.

جشن نوروز از قدامت حد اقل سه هزار سال بر خوردار است. اين جشن در فرهنگ کشور هاي افغانستان، ايران، تاجيکستان، ازبيکستان، ترکمنستان، آذربايجان، ترکيه، قزاقستان، قرغيزستان، هندوستان و پاکستان يکي از برجسته ترين ياد گاري هاي فرهنگي که با تغيير و تحول زمان و طبيعت رابطة جدا ناشدني دارد، به شمار مي رود و از جشن هاي بسيار کهن جهان به شمار مي رود. همچنان در کشور هاي خاور ميانه، در چين غربي( ترکستان چين) سودان، بنگله ديش، يونان و نيپال، نوروز را با سنت هاي فرهنگي در آن ديار ها جشن مي گيرند.

در اهميت و حرمت گذاري بر بزرگي فرهنگي سه هزار سالة نوروز، روز جهاني نوروز در سازمان ملل متحد ثبت شد.

با پيشنهاد جمهوري آذربايجان و پشتيباني کشور هاي افغانستان، ايران، تاجيکستان، ترکيه، ترکمنستان، قزاقستان، و قرغيزستان، اسامبلي عمومي سازمان ملل متحد در 23 فبروري سال 2010 روز 21 مارچ را در چار چوب مادة 49 آجنداي خود، تحت عنوان (فرهنگ صلح)، روز جهاني نوروز را به تصويب رسانيده و اين روز باستاني را در جنتري خود جاي داد. اين جلسة مجمع عمومي سازمان ملل متحد تأکيد شده است که: نوروز همچون زبان مشترک ميليون ها انسان در آسيا، شبه قارة هند، آسياي مرکزي، خاور ميانه، قفقاز، بالکان، حوزة درياي سياه، و بسياري از نقاط ديگر جهان درآمده است. امروز بيش از سه صد ميليون نفر نوروز را در سراسر جهان گرامي مي دارند. بزرگداشت نوروز، بزرگداشت ريشه ها، تأريخ و ارزش هاي تمدن هاي درخشان بخش عظيم بشري است که در طول قرن ها ارزش هاي انساني را از نسل به نسل منتقل ساخته اند. ترويج و پيشبرد فرهنگ زنده گي سازگار با طبيعت يکي ديگر از جنبه هاي نوروز است که موافق با بسياري از اهداف سازمان ملل متحد است.

قطعنامة سازمان ملل متحد در 17 بند مقدماتي و پنج بند اجرايي تنظيم شده است. بند هاي اجرايي اين قطعنامه به شرح زير هستند:

1- شناسايي 21 مارچ به عنوان روز بين‌المللي نوروز.

2- استقبال از کوشش کشور هايي که نوروز را در جهت حفظ و توسعة فرهنگ و سنت هاي نوروزي گرامي مي دارند.

3- تشويق ساير کشور ها به آگاه سازي در مورد نوروز و سازماندهي مراسمي در بزرگداشت نوروز به طريق مناسب و مقتضي.

4- درخواست از کشور هايي که نوروز را گرامي مي دارند، براي تحقيقات در زمينة تأريخ و سنت هاي نوروزي با هدف انتشار و پخش آگاهي در مورد ميراث نوروز در ميان جامعة بين المللي.

5- دعوت از کشور هاي علاقه مند، نظام ملل متحد، سازمان هاي تخصصي ملل متحد به خصوص يونسکو، صندوق ها و برنامه هاي ملل متحد، سازمان هاي بين‌المللي و منطقه يي و سازمان هاي غير دولتي براي شرکت در مراسم نوروزي.

علاوتاً، متذکر مي گردد که با پيشنهاد ازبيکستان، نوروز در سازمان تعليمي، علمي و فرهنگي ملل متحد (يونسکو) به عنوان ميراث معنوي فرهنگي بشري ثبت شده است.

مردم افغانستان عزيز مانند ميليون ها مردمان کشور هاي ديگر، شخصيت فرهنگي نوروز و سال نو را حرمت مي نمايند؛ زيرا مي دانند که نوروز از قرن هاي گذشته تا امروز با فرهنگ مردم وطن گره خورده، آميخته است. چون که جشن نوروز با طراوت، بهار و گل و سبزه آغاز مي گردد، چشم اميد فرزندان وطن چه در داخل مملکت و يا بيرون از کشور، آرزوي صلح خواهي و دوستي، صفايي، صداقت، پاکدامني، راستگويي، خواهري و برادري را از هر فرزند پاک نفس و صادق اين مرز و بوم دارند.

اين آرزو وقتي برآورده مي شود که قلب هر فرزند افغانستان با طراوت و باران آسمان صفا و پاک بهاري اين خاک شريف شست و شو گردد و از کدورت، فساد، خيانت و دروغگويي پاک گرديده، با عطر گل هاي دشت و دمن وطن عطر آلود شود و صداقت و همبستگي ملي در قالب ارزش هاي معنوي و فرهنگي کشور، براي بهبود حالت فعلي ،صلح، آرامش و بهار دايمي به ميان آيد.
ان‎شاءالله.

“امروز نوبهار است ساغرکشان بيائيد

گل جوش با ده دارد تا گلستان بيائيد ”

                                                  (بيدل)

«نوبهار»

امروز نـوبـهـار اسـت، بـا نـوجـوان بـيائـيـد

نرگس به انتظار است، تا گلستان بيائـيـد

گل گشته فرش دامـن، بلبـل بـه پـاي سوسـن

اينجا ديارعشق است، بوسه کنان بيـــائيد

مست است بزم مطرب، ساقي پياله در دست

در محفل حريفان، ساغـر کشـان بـيـائـيـد

خـالـي شـده پـيـالـه، اي سـاقيي گــل ا نــدام

بـاکوزة پر ازمي، رقصيده ســان بـيائـيـد

بــلبــل بـه شــاخ نـرگـس، در اشتياق جانان

در شوق وصل رويش، خنده دهان بـيائيد

شبنم بـه بـرگ لالـه، چـشـمک زنـد ستاره

دارم تـرا نـظـاره، اي روح جـان بـيـائـيـد

در خـانة محـبـت، جـان فـصـل تـازه دارد

در قـالـب تـمنـا، خوشتر زجـــان بيائيد

آئين چند رنگي، در طـبع مـا نـبـاشـــد

در منزل عزيزان، در هر زمان بيائيد

اشتراک گذاری:

نظر بدهید