ترکيه ديگر به سوي اروپا و غرب نخواهد رفت!

 

شمشاد عزيز کاظمي

 

 

کودتاي نافرجام که در ترکيه به وقوع پيوست،دقيقاً اين کودتا رابطه نزديکي با دکترين نظامي امريکا داشت.ماهيتاً وقوع کودتا در هر کشوري که باشد يا به پيروزي رسد و يا نرسد، با خود يک تحول و تغييراتي را در عرصه سياسي، نظامي،فرهنگي اقتصادي و حتا ژئوپولتيکي را به وجود مي آورد.

مثلاً؛ با وقوع کودتاي يلتسين در شوروي سابق،اگر چه اين کودتا به پيروزي نرسيد اما شوروي را از هم پاشاند.

و اين بار شاهد کودتاي نظامي در ترکيه بوديم،اين کودتا هم به پيروزي نرسيد ولي سه تحول بي سابقه را در ترکيه به وجود آورد. نخست،قدرت رجب طيب اوردغان را گسترش داد.

دومين تحول، ترکيه را از اروپا و غرب دور ساخت و سومين تحول،اسلاميسم کردن جامعه ترکيه و رهايي از بند سکولاريسم و غربگرايي مي باشد. چند ماه قبل رفراندمي که در ترکيه برگزار شد،در نتيجه باعث افزايش صلاحيت هاي رجب طيب اردوغان گرديد،اما اروپا و غرب را از خود دور ساخت.

ترکيه تازه وارد بازي هاي خطرناک جهان شده،يعني جهان غرب ستيزي شده است و بيشتر به طرف انديشه هاي اسلام سياسي رجوع کرده است.دولت ترکيه در تلاش تزريق انديشه هاي امريکا ستيزي در افکار عمومي خود است.اين روحيه امريکا ستيزي، مردم ترکيه را در کودتاي نافرجام به وضاحت ديده شده است.

سريال ها و فلم هايي که در ترکيه ساخته شده و وارد بازار مي شود،بيشتر رنگ و بوي سياسي دارد که با سبک امريکا ستيزي و ناسيوناليسم ترکي،پان اسلاميسم ترکي در آن ديده مي شود.مانند(سريال هاي وادي گرگ ها،مافيا،دره ي مرچل)،همة اين ها زير سايه حکومت ترکيه ساخته شده و در کشور هايي مانند افغانستان،سوريه،عراق و ديگر کشور به نشر مي رسد.در اين سريال ها، ترکيه توانسته است که يک چهره خشونت زده و يک جانبه گرايي امريکا را در مقابل ملت هاي ديگر به نمايش رساند.

ترکيه،خواهان دنبال منافع مشترک با غرب و اروپا است مشروط بر اين که در مسايل فرهنگي،سياسي واقتصادي اين کشور دخالت نداشته باشد چيزي که اصلًا مورد قبول اروپا و غرب نمي باشد.

اين ها جزء از اهداف سياسي-فرهنگي،ترکيه است،اما اهداف ديگري مانند رهايي از بند سکولاريسم و رفتن به طرف اسلام سياسي،گسترش فرهنگ پان ترکيسم در برابر تهديداتي که در منطقه خاورميانه در حال جريان است،جلوگيري از تحاد کردها و تشکيل دولت توسط کردها مي باشد.

حکومت ترکيه، مردم خود را به خوبي قناعت داده است که وابسته گي با غرب و به خصوص با امريکا سر نوشت آن ها را به مثل افغانستاني ها و عراقي ها و سوري ها سر دچار خواهد کرد.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید