افغانستان میدان جنگ کشورها!

 

مشاور امنیت ملی کشور در انستیتیوت صلح امریکا گفت که اجماع منطقه یی مبارزه برضد هراس افگنی شکسته شده و طالبان هنوزهم به حمایت پاکستان و حتا روسیه، دست از خشونت نکشیده و به جنگ شان ادامه می دهند.

به همین گونه وزیر دفاع امریکا در دیدارش با ولیعهد عربستان سعودی نیز از کمک روسیه به طالبان سخن زد.

از سوی دیگر فعالیت داعش هم در افغانستان در حال گسترش است و دیروز برخی از منسوبان نهادهای امنیتی به رسانه ها گفتند که بیشتر قسمت های ولسوالی درزآب ولایت جوزجان بدست داعش قرار گرفته است و در شمال کشور طالبان و داعش در حال مذاکره اند تا حملات مشترک را بر ضد نیروهای امنیتی راه اندازی کنند.

برخی از آگاهان به این باور اند که ایران هم از طالبان حمایت می کند و ترکیه با همکاری پاکستان نیروهای داعش را به افغانستان می فرستد.

این در حالی است که هند و پاکستان به رقابت و خصومت شان در افغانستان ادامه می دهند و ایران و  عربستان نیز کشورما را میدان رقابت های شان قرار داده اند.

پیش از این روسیه، امریکا را متهم به حمایت از داعش کرده و گفته است که این کشور می خواهد به وسیله داعش کشورهای آسیای میانه را که روابط با روسیه دارند، ناامن سازد.

با این وضعیت که برخی از کشورها در افغانستان از تروریزم استفاده ابزاری می کنند و جنگ های نیابتی را حمایت می دارند، بسیار بعید است که صلح در افغانستان تأمین شود و اجماع منطقه یی برضد هراس افگنان به وجود آید.

اما موضوع بسیار قابل اندیشه این است که پاکستان با برنامه های درازمدتی که در افغانستان دارد سرمنشأ فساد در منطقه است و جلو اصلی گروه های هراس افگنی به دست این کشور می باشد.

پاکستان پس از این که زیر فشار امریکا قرار گرفت تا دست از حمایت گروه های هراس افگن بردارد، بدون درنگ با روسیه، ایران و ترکیه وارد معامله شد واگر این کشور ها از طالبان و دیگر گروه های تروریستی حمایت می کنند همه به مشوره و اشاره پاکستان است و این کشور است که رابطه طالبان را با روسیه بهبود بخشیده است.

اگر پاکستان از طالبان حمایت نکند و نظامیان پاکستانی این گروه و دیگر هراس افگنان را سازماندهی و تجهیز ندارد، بسیار دشوار است که این گروه ها بتوانند به جنگ و خشونت شان  در برابر نیروهای امنیتی کشور ادامه دهند.

با توجه به این ملاحظات، مکان امن برای رهبران طالبان که در دیدار وزیر دفاع امریکا و ولیعهد عربستان سعودی مطرح شد تا از آنجا مذاکره را با دولت افغانستان آغاز کنند، الی عبث و بیهوده است تا پاکستان حاضر به همکاری نشود.

به نظر ما پیش از همه، باید پاکستان که با سعودی هم رابطه تنگاتنگ دارد، زیر فشار شدید قرار بگیرد.

امریکا در برابر این کشور تروریست پرور، به صدور اعلامیه ها بسنده نکند و باید عملاً تحریم های اقتصادی را در برابر پاکستان وضع نماید و کمک های نظامی اش را کاملاً قطع کند.

در غیر آن تا پاکستان در منطقه دست از توطئه برندارد نه هراس افگنان نابود می شوند و نه طالبان حاضر به گفت وگو و مذاکره خواهند شد.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید