نگراني‌ها از واگذاري معادن افغانستان به شرکت‎‏هاي امريکايي

 

ديده‌بان شفافيت افغانستان از برنامة حکومت وحدت ملي مبني بر امضاي قرارداد استخراج معادن با شرکت‌هاي امريکايي اظهار نگراني مي‌کند.

سيداکرام افضلي، رييس ديده‌بان شفافيت افغانستان در زمينه گفت که هنوز افغانستان ظرفيت استخراج معادن را ندارد و در صورتي‌که با هرشرکت خارجي به شمول شرکت‌هاي امريکايي قرارداد استخراج اين معادن را امضا کند، زمينة فساد و سوء استفاده را فراهم مي‌کند.

آقاي افضلي افزود که مقام‌هاي حکومت افغانستان مصمم اند که در آيندة نزديک قرارداد استخراج برخي معادن را با شرکت‌هاي امريکايي به امضا برساند؛ اما به گفتة آقاي افضلي تا اکنون اطلاعات کافي را در اختيار مردم افغانستان قرار نداده‌اند.

او گفت، مردم افغانستان حق دارند بدانند که حکومت افغانستان به نماينده گي از مردم، بربنياد کدام شرايط و چگونه قراردادها را با کشورهاي خارجي به ويژه با امريکا امضا مي‌کند و بالاخره در اين قراردادها منافع مردم افغانستان تا چه اندازه در نظر گرفته مي‌شود.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید