نشست تاشکند یک فرصت دیگر برای افغانستان!

 

امروز نشست صلح افغانستان در شهر تاشکند پایتخت ازبیکستان برگزار می گردد. در این نشست که پس از نشست روندکابل و نشست بروکسل در باره افغانستان، مهم ترین تلقی می شود، پیرامون مسأله صلح در افغانستان، همکاری های منطقوی  و مبارزه با تروریزم، بحث و گفت‎وگو خواهد شد.

این نشست که در آن پنج کشور  آسیای میانه شرکت خواهند کرد، از آن لحاظ حایز اهمیت است که می تواند در شرایط ویژه برگزار گردد. این شرایط ویژه در نتیجه قدرت یابی طالبان در برخی از مناطق کشور ناشی می شود که در پی حمایت های برخی از کشور های منطقه از آنان رقم خورده است.

در عین حال تا هنوز روشن نیست که نماینده  ای از طالبان در این نشست حضور خواهد یافت یا نه؟ ولی آنگونه که معلوم می شود، طالبان تا هنوز در این باره اعلام آماده گی نکرده اند و این کار می تواند درجه مؤثریت نشست را تنزیل بخشد.

در نشست قرار معلوم رییس جمهوری غنی شرکت خواهد کرد و بخشی از نشست به اجلاس وزرای این کشورها شرکت کننده اختصاص یافته است.

افغانستان روز های دشواری را می گذراند و جنگ و بدامنی روز تا روز در سراسرکشور گسترش یافته است و طالبان ادعا دارند که پشت دروازه های کابل رسیده اند.

داعیه صلح، اکنون به یک آرمان کلان مردم ما مبدل گردیده است، زیرا چهل سال جنگ افزون بر این که زیربنا های اقتصادی و فرهنگی ما را نابود کرده است، میلیون ها انسان را آسیب داده و کشور را به ویرانه مبدل کرده است.

به باور ما این گونه نشست ها زمانی مؤثر تر خواهد بود که در آن نماینده گان همه طرف های درگیر حضور داشته باشند.

دولت افغانستان باید از این موقعیت ها استفاده اعظمی بدارد. بیان نکته نظرات و پیشنهادات افغانستان در باره صلح زمانی تأثیر گذار خواهد بود که برای طالبان اجازه داده شود تا در این گونه نشست ها حضور یابند.

این در حالیست که طالبان به اظهارات اسماعیل خان که گفته بود طالبان باید با رهبران جهادی در باره صلح در افغانستان گفت‎وگو کنند، واکنش مثبت نشان دادند.

آنها از اظهارات اسماعیل خان حمایت نموده اند و این می تواند یک تحول مثبت نیز در این مقطع تلقی شود؛ زیرا طالبان این بار اول است که آماده گی خویش را برای گفت‎وگو با رهبران جهادی اعلان کرده اند.

خواست مردم ما این است که این گونه نشست ها نباید در لفافه و قطع نامه های آن بماند بلکه راه های عملی مفاد مصوبات آن ها نیز در پیش گرفته شود و همه طرف ها آن را رعایت کنند.

حکومت افغانستان باید در این نشست، افزون براین که نکته نظرات خویش را بیان می دارد، سعی کند تا کشور های شرکت کننده در این نشست، قدم های سازنده ای را در مورد حال و آتیه جنگ در کشور ما و مبارزه با تروریزم بردارند و از مردم افغانستان بخاطر رسیدن به صلح حمایت گسترده کنند.

افغانستان نمی تواند بدون مشارکت کشور های منطقه در این گونه موارد وهمکاری جامعه جهانی، کار سازنده ای را از پیش ببرد.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید