سازمان ملل در برابر طالبان موضع جدی بگیرد!

 

نشست صلح تاشکند برای بررسی مسأله صلح در افغانستان دیروز آغاز یافته است و امروز نیز تا پس از چاشت ادامه خواهد داشت. این نشست برای افغانستان خیلی با اهمیت است؛ زیرا به ادامه نشست روند کابل، این نشست همچنان جوانب قضیه صلح و مبارزه با تروریزم را در منطقه به بحث و بررسی می گذارد.

در این نشست نماینده گان بیست کشور جهان به شمول کشورهای امریکا، چین و روسیه، عربستان سعودی و پاکستان حضور دارند و نماینده گان اتحادیه اروپا و سرمنشی سازمان ملل متحد نیز در آن شرکت کرده اند.

در حالی که جنگ در افغانستان روزانه جان ده ها تن را می گیرد و خسارات و ویرانی های بیشماری به مردم و کشور ما وارد می کند، برگزاری چنین کنفرانسی پیرامون ختم جنگ و تأمین صلح برای مردم ما اهمیت بسزایی دارد؛ زیرا پس از چهل سال جنگ، بد امنی و بی ثباتی در افغانستان، مردم ما مستحق رسیدن به دست آورد صلح می باشند.

ما امیدواریم این نشست بتواند در کلیت به توافقاتی در مورد مسایل مورد بحث دست یابد و این کار آغازی باشد برای راه یابی به نشست های مشابهی که در آن نماینده گان طالبان نیز حضور داشته باشند.

از یاد نبریم که طالبان یکی از طرف های ذیدخل در جنگ افغانستان هستند که تا هنوز حاضر به گفت‎وگوهای رو در رو با دولت افغانستان نشده اند و این کار یکی از دلایل ادامه جنگ در کشور ما می باشد.

در شانزده سال گذشته جهان غرب و نیروهایش در داخل افغانستان نخواستند تا جنگ دراز مدت در کشور ما به پایان برسد. آنها نه از راه نظامی و نه هم از راه مذاکره و گفت‎وگو برای رسیدن به صلح پیروزی نداشته اند و حتا بازی‎های دوگانه امریکا در مورد افغانستان، سبب شد که طالبان نسبت به شانزده سال گذشته نیرومند گردند و به گفته خود شان خود را تا نزدیکی های دروازه کابل برسانند.

ما در حالی که از ادامه گفت‎وگو های صلح افغانستان که در حال حاضر در بین کشور های منطقه و شماری از کشور های مهم مطرح شده است، حمایت می کنیم باور داریم که سازمان ملل و کشور های شرکت کننده باید بر طالبان فشار های لازم را وارد کنند تا از جنگ و مخاصمت دست بردارد و برای برقراری صلح در این کشور جنگ زده ، روند گفت‎وگو های سازنده را آغاز نماید.

به باور ما کشور های شرکت کننده در این گونه نشستی ها و دیگر طرف های ذیدخل باید در این مورد اراده سیاسی قاطع داشته باشند.

هرگونه نشستی باید اراده مردم افغانستان را برای رسیدن به صلح مد نظر داشته باشد. دست آورد های نظام و قانون اساسی کشور که در آن آزادی ها و حقوق بشری جامعه کثیر القومی ما مطرح است، باید احترام شود.

ما امیدواریم که نشست های دیگر طوری سازماندهی گردد که در آن همه جوانب قضیه حضور داشته باشند در غیر آن از آن ها نتیجه مطلوب به دست نخواهد آمد.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید