شش منطقة مهم در ولسوالي گرزيوان به طالبان سپرده شد

 

منابع محلي در ولايت فارياب مي گويند که يک فرمانده نيروهاى خيزش مردمى در ولسوالي گرزيوان اين ولايت، شش منطقة مهم و استراتيژيک را به طالبان سپرده است.

ملا فيض الله ولسوال گرزيوان ولايت فارياب، به آژانس خبرى پژواک گفت که عبدالمجيد وکيل زاده از فرماندهان نيروهاى خيزش مردمى، روزگذشته مناطق مهم خواجه غار، يوخن، دره شاخ، تخاره، آب باريک و بهارک اين ولسوالى را به طالبان سپرد و خود با افراد تحت امرش، به شهر ميمنه رفته است.

وي با ابراز نگراني از دولت خواست که اگر کمک صورت نگيرد، مرکز ولسوالي با دو قرية ديگر به دست طالبان سقوط خواهد کرد.

صبغت الله سيلاب معاون شوراي ولايتي که باشنده گرزيوان است نيز تأييد کرد که مناطق متذکره به طالبان سپرده شده و اکنون 3 قريه باقي مانده است و اگر حکومت توجه نکند، به زودترين فرصت، کاملاً سقوط خواهد کرد.

سيلاب، انگيزه سپردن مناطق يادشده را بي توجهي دولت در قسمت اکمال و حمايت نيروهاي خيزش مردمي عنوان نموده گفت که فرمانده مجيد که از افراد با اعتماد داکتر عبدالله و عطا محمد نور است، بارها نگراني خود را با حکومت مطرح کرد؛ اما کسي توجه نکرد و سرانجام مجبور شد تا از تلفات افراد شان و مردم غيرنظامي جلوگيري شود، ساحه را ترک کردند، خودشان نيز به جاى نامعلومى فرارکرده اند.

سمونوال محمد نعيم اندرابي آمر امنيت فرماندهي پوليس فارياب گفت که برايش شفاهي راپور داده اند که چندين منطقه، به طالبان سپرده شده است.

وي افزود که در لواي اول اردوى ملى، با مقام ‌هاي امنيتي در رابطه به وضعيت پيش آمدة گرزيوان، جلسه امنيتى برگزار کردند؛ تا از دولت مرکزي کمک هوايي بخواهند؛ اگر به خواست شان توجه نشود، گرزيوان سقوط خواهد کرد.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید