طالبان پيشنهاد غني را رد کردند

 

محمداشرف غني رييس جمهور در روز آغاز روند ثبت نام رأي‌دهنده گان کشور از طالبان خواست که پروسه انتخابات را جدي گرفته و براي اشتراک در اين پروسه خود را با شرايط آن آماده بسازند.

طالبان در واکنش به درخواست رهبري حکومت براي اشتراک در انتخابات آينده، اعلام کردند که اين گروه در انتخابات “نمايشي و جعلي” اشتراک نخواهد کرد.

گروه طالبان با نشر خبرنامه‌اي گفته اند که در ” انتخابات جعلي و نمايشي” شرکت نمي کند. در اين خبرنامه تصريح شده است که در حضور گسترده نيروهاي خارجي تصاميم مهم از سوي امريکايي‌ها گرفته مي‌شود و طالبان از مردم نيز مي‌خواهند در اين روند شرکت نکنند.

در همين حال رهبري کميسيون انتخابات نيز از مخالفان مسلح خواسته اند تا دست از جنگ برداشته و در روند ملي پيش رو اشتراک کنند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید