طالبان ماموريت دارند تا افغانستان را ويران کنند

 

طالبان  که مزاحم ترين گروه نظامي در افغانستان تلقي مي شوند عامل بسياري از فعاليت هاي خشن تروريستي در افغانستان است، زيرا تخريب زير بناها در کشور را نيزبه عنوان يک ماموريت  دنبال مي کنند.

اين گروه که در زمان حاکميت پنج سالة شان در افغانستان ، کشور  را در يک مسير قهقرايي قرار دادو همچنان ماموراند تا مانع  روند توسعه افغانستان باشند .

در وجود فعاليت هاي متحجرانه طالبان در افغانستان، کشور نتوانست تا حداقل در مسيري قرار گيرد که کشور هاي همجوار آن، سال ها قبل حرکت در اين مسير را آغاز کرده اند  وخوب حرکت هم مي کنند.

در حالي که طالبان، گروه متحجري که بار ها به اشارة  کشور هاي همسايه به خصوص ايران و پاکستان مانع ساخت و ساز بندها و زير بنا هاي ديگر اقتصادي کشور گرديده است  همچنان اين گروه تلاش کرده تا با ايجاد موانع، باعث اخلال کار پروژه هاي بزرگ منطقه يي نيز گردد.

تخريب پروژه هاي عام المنفعه ازسوي طالبان، حرکت ددمنشانه يي است تا نشان داده شود که گويا افغانستان درتطبيق و تأمين امنيت پروژه هاي بزرگ اقتصادي ناتوان بوده و کاري کرده نمي تواند.چنانچه طالبان اخيراً با تخريب پايه لين برق وارداتي آسياي ميانه درساحه دشت کيله گي ولايت بغلان جريان برق به کابل وولايت هاي همجوار آن را مختل  ساختند( انتقال برق از آسياي ميانه به افغانستان نمادي از همکاري هاي منطقه‌يي است )

درجريان يکي دوماه اخير،اين چندين باريست که طالبان دست به تخريب پايه هاي برق انتقالي درولايت بغلان زده اند . طالبان هدف از اين کار شان را برق رساني به مناطق تحت نفوذ آن گروه درولايت هاي کندز و بغلان وانمود کرده اند، مگر اين گفته نمي تواند مورد قبول باشد.

مردم به اين باور اند که طالبان با تخريب پايه هاي برق وارداتي، اهداف معين را دنبال مي کنند ، اهدافي که جزء برنامه هاي راهبردي استخبارات شماري از کشورهاي منطقه است.

طي ماه هاي اخير، افغانستان با موفقيت تمام حضور خود  را در پروژه  هاي بزرگ اقتصادي در منطقه تثبيت نمود .

آغاز کار پروژه تاپي از افغانستان به جنوب ، ايجاد دهليزهاي هوايي با هند و قزاقستان، گسترش روابط ترانزيتي با کشورهاي آسياي ميانه ، تعهدات افغانستان غرض حراست از پروژه هاي بزرگ اقتصادي در منطقه نظير
(کاسا -1000 ) همه نشانه هايي از موفقيت افغانستان در سهم گيري پروژة بزرگ منطقه يي است که طبعاً به مزاج شماري معين از کشور ها درمنطقه ساز گار نيست

پروژة تاپي با آن که بايد با حضور پاکستان تطبيق شود ، بارقابت هاي منطقه يي همراه است، حتا پاکستان که خود شريک اين پروژه است به دليل سهم دو کشور رقيب (هند وافغانستان) چندان علاقه‌مند به تطبيق آن نيست. درعوض به اشاره کشورهاي ديگر که به باور آگاهان سياسي افغان احتمالاً روسيه و چين اند تشويق مي شود تا در پروژه انتقال لولة گاز ايران که به نام «لولة صلح» مسما گرديده، شريک شود تا به اين ترتيب سرمايه گذاري بانک جهاني ، بانک توسعه‌يي آسيايي و شماري از کشورهاي عربي که خواستار تحقق اين پروژه اند، به هيچ مبدل گردد.

برخي کشورها در مجاورت افغانستان  تلاش دارند تا پروژه هاي بزرگ اقتصادي منطقه يي که از مسير افغانستان عبور مي کند ناکام گردد. يگانه ابزار ووسيله اي که اين  کشور ها مي توانند با آن افغانستان را نا امن جلوه دهند و اين پروژه ها را ناکام سازند ويا مسير آن را تغيير دهند، طالبان اند. پس تخريب لين هاي برق درولايت بغلان که بخشي از مسير انتقال برق وارداتي است روي همين برنامه و هدف صورت مي گيرد و اين که طالبان بر برق رساني در مناطق تحت نفوذ شان تأکيد دارند، يک بهانه و يک حرف ميان تهي، چيز ديگري بوده نمي تواند.

جاويد کوهستاني، آگاه امورنظامي و سياسي درمورد قطع پايه هاي برق از سوي طالبان گفت که طالبان بيشتر درپي انتقام جويي هستند. طالبان درپروژة تاپي و ديگر پروژه ها هيچ همآهنگي نداشته و هرگز و هيچ وقت به اعمار همچو پروژه‎يي مانند تاپي ارزش قايل نيستند. طالبان بيشتر تلاش دارند که خود را تقويت کنند ، آن ها امتياز گير هستند.

او مي گويد، در اصل جنگ در افغانستان يک جنگ نيابتي است. وقتي درافغانستان ثبات باشد، اقتصاد بهترخواهد بود داشتن پروژه هاي اقتصادي و همچو پايه هاي برق براي کشور هاي همسايه مانند ايران و پاکستان قابل قبول نيست و اين پروژه ها از طرف استخبارات منطقه ويران مي شود.

ايران و پاکستان به هيچ پروژة اقتصادي درافغانستان اجازه نمي دهند و اين پروژه ها را توسط مزدوران شان يعني طالبان ويران يا سبو تاژ مي کنند.

اين کشورها اجازه نمي دهند که افغانستان با ثبات، با امن و امنيت و اقتصادبهتر داشته باشد  . دربخش هاي چه نظامي ، اقتصادي و امنيتي، اجازه نمي دهند. طالبان کساني اندکه بيشتر براي بيگانه ها کارمي کنند و منفعت بيگانه ها و خود را درنظردارند.

کوهستاني اضافه داشت که طالبان سال هاي قبل نيز گفته بودندکه مکاتب را اجازه فعاليت مي دهند، اما بر خلاف، شماري از مکاتب را به اشارة بيگانه ها به آتش کشيدند که اين خود نمايانگر از مزدوري و غلامي  آن ها براي  کشورهاي بيگانه است. کارکردي که خلاف شريعت و اسلاميت است.

هوسا

اشتراک گذاری:

نظر بدهید