کتاب مباحث جدل‌برانگيز نقد و بررسي شد

 

ز کتابِ «مباحث جدل ‌بر انگيز»  روز چهارشنبه هفته گذشته با حضور شمار زيادي از پژوهشگران، نويسنده‌گان، استادان دانشگاه و دانشجويان، در دانشگاه کابل نقد و بررسي شد.

سخنرانان از  محتوا، درونمايه، مباحث، طرح، چاپ و ويرايش کتاب ستايش کردند و نقد و نظرهاي خويش را در پيوند به محتواي «مباحث جدل‌برانگيز» ارايه نمودند.

دکتور حميدالله فاروقي، رييس دانشگاه کابل، چاپ کتاب تازة دکتور رحيمي را تبريک گفت و افزود که دانشگاه کابل روي تحقيق و پژوهش مسايل جديد و علمي تلاش مي‌ورزد. او گفت که دانشگاه کابل افتخار دارد که از چنين مباحث علمي و اکادميک ميزباني مي‌کند.

عبدالحفيظ منصور، يکي از سخنرانان، تلاش نويسنده براي احياي «حوزة تمدني» مشترک در منطقه و «وحدت مذاهب اسلامي» را مورد انتقاد قرار داد و گفت که مقالة «مفاهيم ذاتاً جدل‌برانگيز» از پيش، درِ  بحث‌، گفت‌وگو و جدل را به روي مخاطب و به ويژه نويسنده مي‌بندد.

دکتور امين احمدي، رييس دانشگاه ابن سينا تحت عنوان از  «صورت تا معني» در باره کتاب صحبت کرد و در بخشي از  سخنان خود گفت که «روي صفحه‌آرايي، قطع و ويرايش کتاب بسيار کار شده است و در واقع از نمونه‌کتاب‌هاي منحصر به فرد است. در کشور ما به فن صفحه‌آرايي، ويرايش و قطع اهتمام نمي‌شد.»

دکتور احمدي گفت که از محتواي کتاب مي‌توان دريافت که نويسنده براي «عدالت» و «اصلاحات» در جامعه مي‌کوشد. او ابراز داشت که با نويسندة مباحث جدل‌برانگيز، افق‌هاي مشترک فراواني دارد و خواندن کتاب را براي پژوهشگران و دانشجويان توصيه کرد.

دکتور زکيه عادلي، استاد دانشگاه، ادبيات روان و قابل فهم کتاب را از مزاياي عمدة مباحث جدل‌برانگيز عنوان کرد و گفت که نويسنده تلاش ورزيده است که مفاهيم بومي و جديد را در کتاب ارايه نمايد. خانم عادلي، جسارت نويسنده را در ارايه مباحث «حساسيت‌برانگيز» در حوزه‌ي دين مورد ستايش قرار داد.

همچنان دکتور اجمل عازم،  ناشر کتاب گفت که مباحث جدل‌برانگيز از لحاظ محتوا يکي از بهترين کتاب‌هايي است که تا اکنون به چاپ رسانيده‌اند. او ابراز داشت که به زودي با «الکترونيک‌سازي چاپ و نشر» تحول عظيم در طبع و نشر در افغانستان به وجود خواهد آمد.

استاد مجيب مهرداد، نويسنده و پژوهشگر با اشاره به مباحث تاريخي و هويتي کتاب گفت که در پيوند به سرگذشت افغانستان اجماع نظر وجود ندارد و همه خود را در آيينه‌ي روايت‌هاي تاريخي نمي‌بينند. نويسنده‌گان و پژوهشگران مسؤوليت دارند که روايتي را از تاريخ ارايه کنند که مورد قبول همه واقع شود.

به همين ترتيب استاد بشير احمد انصاري، نويسندة صاحب‌نام افغانستان نيز از  محتوي و صفحه‌آرايي و چاپ خوب کتاب ستايش کرد و گفت که کار فوق‌العادة انتشارات عازم او را شگفت‌زده ساخته است.

در پايان، دکتور مجيب‌الرحمن رحيمي، نويسندة کتاب، ضمن قدرداني از سخنرانان و اشتراک‌کننده‌گان، ديدگاه‌هاي خويش را در پيوند به نقد و نظرهاي سخنران‌ها ارايه کرد.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید