حکومت مسووليت اش را درست انجام نمي‌دهد!

 

در حالي که روند ثبت نام رأي دهنده گان براي شرکت در انتخابات ماه ميزان در بسياري از مناطق کشور ادامه دارد، بي ميلي مردم براي مشارکت در اين امر از کساد بودن بازار ثبت نام کننده گان آشکار است.

اين امر براي مقامات دولتي و کميسيون انتخابات مايه نگراني شده است و باور عموم مردم به اين است که اين ميزان پايين ثبت نام کننده گان مي تواند مشروعيت هر گونه  انتخاباتي را در آينده صدمه بزند.

در چنين حال و هوايي از يک سو طالبان به مردم هشدار داده اند که در انتخابات شرکت نکنند و از جانبي هم  عملاً دست به کار شده اند تا مانع ثبت نام رأي دهنده گان در محلات تعيين شده گردند.

تروريستان ديروز در ولايت بغلان و شهر کابل دست به جنايت هولناکي زدند. تنها در شهر کابل ده‌ها تن از کساني که براي بدست آوردن شناسنامه‌ها و ثبت نام تجمع کرده بودند آماج حمله هاي انتحاري جنايت پيشه گان تروريست قرار گرفتند. اين جنايت هولناک شايد در برخي از مناطق تأثيرات ناگوار و متفاوتي داشته باشد.

در بغلان شايد اين حمله روحيه مردم را در هم شکند و آنان را در منازل شان باقي گذارد ولي در شهر کابل شايد اوضاع برعکس باشد.

حوادث و رخداد هاي ديروز نشان داد که دولت در کار تأمين امنيت اين مراجع تدابير لازمي را اتخاذ نکرده است. در حالي که اين کار، يکي از وظايف حکومت و نيرو هاي امنيتي و دفاعي کشور مي باشد.

روي همرفته، باور مردم اين است که اين گونه حملات تأثيرات ناگواري بر مردم وارد مي کند و آنان را از سهم گيري در روند ثبت نام در شهر ها و روستا ها باز مي‌دارد.

از جانبي هم، طالبان در برخي از ولايت ها به مردم ابلاغ کرده اند که هنگام سفر هاي شان شناسنامه‌هاي‌شان را با خود داشته باشند. اين نکته مي رساند که دشمن مصمم است تا مانع هرگونه تلاشي براي تحقق انتخابات و ثبت نام رأي دهنده‌گان در سراسر کشور گردند و اين نکته را بايد حکومت به خوبي درک کند.

عدم تمايل حکومت به درهم کوبي طالبان و داعشيان نيز در سراسر کشور مشهود است ولي مقامات نهاد هاي امنيتي هراز گاهي اعلام مي دارند که عمليات پاکسازي مناطق را از وجود طالبان آغاز خواهند کرد.

بي ميلي حکومت در سرکوب اشرار طالب و داعش به خوبي مشهود است و در پشت آن، انديشه هاي قوم گرايانه اي پنهان است. ولي حکومت از ياد برده است که طالبان آرام، آرام تا پشت دروازه هاي کابل رسيده اند و براي آيندة خويش برنامه ريزي دارند. اين امر پوشيده نيست و لازم است تا به اين مسأله توجه گردد.

ادامة وضعيت کنوني سبب مي شود که طالبان جسور تر از پيش، در برابر دولت مي ايستند و اين کار دقيقاً سبب انجام هرگونه انتخاباتي در افغانستان مي‌گردد.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید