راه ابریشم جدید؛ بلندپروازی چین و نگرانی اروپایی ها

 

چین، پول زیادی برای ایجاد مسیر تجاری “راه ابریشم جدید” خرج کرده است. بسیاری از کشورها می خواهند از این مسیر تجاری سود ببرند، اما اروپایی ها گمان می کنند که در قبال آنها بی انصافی شده است.

دو راه بزرگ تجارتی به وجود آمده است که از طریق آنها چین بهتر می تواند با دیگر کشورها ارتباط برقرار کند؛ یک راه زمینی و یک راه دریایی یا آبی. این دو مسیر از میان بیشتر از ۶۰ کشور جهان در قاره های آسیا، اروپا و افریقا می گذرد.

به همین پیمانه، هزینه برای ایجاد زیرساخت های ضروری نیز زیاد است. برآورد شده است که حدود ۱۰۰۰ میلیارد دالر امریکایی باید برای ساخت این مسیرها، بندرها و تأسیسات تأمین انرژی خرج شود. بخش بزرگی از هزینه این پروژه را “صندوق راه ابریشم” حکومت چین و “بانک توسعه‌یی آسیا تأمین می کنند. «بانک توسعوی آسیا» یک بانک توسعه‌یی چند منظوره است که در سال ۲۰۱۴ به ابتکار چینی ها تأسیس شد و حالا ۶۱ کشور عضو آن می باشند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید