ستون پنجم شاخ و دم که ندارد!

 

طالبان در حالی که قساوت و بیرحمی را در برابر شهروندان کشور افزایش داده اند و به جنگ در برابر نیروهای امنیتی و دفاعی کشور ادامه می دهند، عملکرد های برخی از مقامات دولت در برابر آن ها به گونة ستون پنجمی شده است و برای مردم مایة نگرانی است.

در تازه ترین گزارش ها، والی ولایت بغلان که یک انسان پیر و کهنسال است، در نشستی که به منظور صلح راه اندازی شده بود گفته است که طالبان افغان هستند و ما افغان ها را نمی کشیم.

او افزون بر آن، دستور داده است تا زخمی های طالبان را در شفاخانه های دولتی آن ولایت درمان کنند و مسؤولین شفاخانه باید با آن ها رفتاری در خور شأن داشته باشند.

ما نیز باور داریم که طالبان همانند ما شهروندان این کشور هستند ولی این را هم می دانیم که این گروه، به دستور بیگانه‎گان هر روز مردم خود را می کشند و هر روز آبادی های وطن خویش را که وطن مادری برای هریک ما می باشد، ویران می کنند.

طالبان از بیست سال به این سو، جنگ خونین و مدهشی را در افغانستان راه اندازی کرده اند و در این مدت حتا یک بار هم به ندای صلحی که بار بار از سوی دولت برای آنان پیشنهاد گردیده است، پاسخ انسانی و مثبت نداده اند.

طالبان در بسیاری از ولایت های کشور جنگ فرساینده علیه مردم خویش را سازماندهی کرده و پیش می برند و در این روند پابند هیچگونه موازین انسانی نیستند.

جنگ بر ضد طالبان، یکی از راه های حل اساسی زمانی می باشد که آنان به صلح تن ندهند و آنان این  را بار بار تکرار کرده اند که با حکومت افغانستان حاضر به گفت وگو و مصالحه نیستند و در عوض، مایل هستند که برای تأمین صلح در کشور با امریکایی ها مذاکره کنند.

این کار طالبان به دستور پاکستانی ها عملی می شود و از این رو گرچه همه می دانند که برای مذاکرات صلاحیتی ندارند،ولی با آن هم هیچگاهی همانند یک افغان عطفی به گفت وگو های صلح از خود نشان نداده اند.

این کار، خود دلیلی است برای پاکستانی ها که می گویند: برای تأمین صلح در افغانستان تلاش می کنند.

حالا معلوم است که نظام کنونی به دیده دشمن به سوی طالبان نگاه نمی کند و از همین سبب است که جنگ در شمال کشور و جاهای دیگر، طوری مدیریت می شود که نه سیخ بسوزد و نه کباب.

از جمله همه می دانند که کش و قوس هایی که در روند مبارزه با طالبان در شمال ادامه دارد، برخواسته از همان نیاتی است که این بار والی بغلان با جسارت آن را اعلام داشته است.

جنگ و گریز در کندز که دوبار از سوی برخی از ستون پنجمی ها به طالبان سپرده شد، نیز گواهی می دهد که مهره هایی در نظام همانند والی کنونی بغلان هستند و مایل نیستند تا برنامة سرکوب طالبان در کشور و به ویژه شمال کشور عملی گردد.

از این است که چهره های ستون پنجمی ها، آرام آرم آشکار تر می گردد و باید به آن دقت کرد.

مردم باید از نیات این گروه و جریان های مرموزی که در پشت پرده از طالبان حمایت می کنند و در ظاهر با آنان مخالف هستند آگاه باشند و برای هر گونه پیش آمد های احتمالی نیز آماده باشند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید