اشتراک گذاری

حامد کرزي: روسيه کليد صلح با طالبان است

حامد کرزي رييس جمهور پيشين افغانستان اعلام کرد، روسيه نقش تعيين‌کننده براي پايان جنگ و آوردن صلح در...

صلح با طالبان، آب در هاون کوبيدن است

  در نشست کابل، رييس جمهور غني  بستة پيشنهادي صلح با طالبان را ارائه نمود، اما فقط دوروز...

اشتراک گذاری

پروژه‌يي که در اندام تروريستان لرزه افگنده است

مهرالدين مشيد افتتاح پروژة تاپي به مثابة فراتر از يک پروژة اقتصادي، فصل جديد و آغاز نو پس...

اشتراک گذاری

از سازش هاي پنهان سياسي تا روابط آشکار اقتصادي

  محمد علي مهرزاد سرانجام قراردادتاپي بعد ازآن همه فرازوفرود، به شکل علني وسازنده  پردة سياه بي اعتمادي...

اشتراک گذاری

جنبش بيداري ملت تاجيک در حال حاضر نزديک به رسيدن به عزت تاريخي شان است

  مريم عبدالله با اشغال هند قديم توسط قواي انگليس و مزدور شدن اميران خراسان(افغانستان) به اين امپراتوري...

اشتراک گذاری

وزير داخله از مجروحان پوليس ملي در شفاخانه سه صد بستر عيادت نمود

  ويس احمد برمك، وزير امور داخله، بعد از چاشت ديروز جمعه ضمن عيادت از زخمي ها و...

اشتراک گذاری

فشارها بر طالبان و پاکستان افزايش مي‌يابد

  جنرال جان نيکلسون، فرمانده عمومي نيروهاي ناتو در افغانستان در يک نشست مشترک با مقام‌هاي ولايت‌هاي کابل،...

اشتراک گذاری

اشرف غني در نشست دوم کابل: حکومت هيچ پيش شرطي براي مذاکره با طالبان ندارد

  يک شهروند کابل: اشرف غني دندان گروه طالبان را تيزتر مي کند   يک روز پس از...

اشتراک گذاری

در سه سال 100 هزار کودک ترک آموزش کرده‌اند

  در سه سال گذشته بيشتر از 100 هزار کودک در هرات ترک آموزش کرده‌اند. عبدالرزاق احمدي، رييس...

اشتراک گذاری

امريکا به اوکراين جنگ‌افزار صادر مي‌کند

  دولت امريکا قصد دارد به اوکراين موشک ضدتانک و موشک‌اندازهايي به ارزش 47 ميليون دالر بفروشد. اين...