اشتراک گذاری

دومين ديدار رهبران امريکا و کورياي شمالي در هانوي ويتنام انجام مي‌شود

رييس جمهوري امريکا اعلام کرده است که دومين ديدار او، با رهبر کورياي شمالي روزهاي 27 و 28...

شفافيت انتخابات را زير سوال نبريد!

رييس جمهور غني در اين اواخر تعدادي از چهرههاي جديد را در برخي از کرسيهاي دولتي درمرکز و...

اشتراک گذاری

از حکومتی‌تر شدن نظام انتخاباتی جلوگیری شود!

نورالله ولیزاده: در حالی که برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در موعد مقرر شده(29سرطان 1398) با شک و تردید...

اشتراک گذاری

امیدها و نگرانی‌ها از نشست مسکو

احمد سعیدی: با سن و سالی که دارم از زمان حکومت نور محمد تره‌کی تا سقوط حکومت دوکتور...

اشتراک گذاری

اصلاحات انتخاباتی؛ همه‌چیز در خدمت اشرف‌غنی

علی موسوی / جمهوری: شورای تشریک مساعی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و شماری از احزاب سیاسی، در مورد...

اشتراک گذاری

از لومپن پرولتاریا تا لومپن دموکراسی

پرتو نادری: زمانی که چشم و گوش مان به سوی ادبیات سیاسی باز شده بود، در شناخت طبقاتی...

اشتراک گذاری

اداره عالي بررسي: از حيف و ميل 5 ميليارد افغاني جلوگيري شده است

اداره عالي بررسي ادعا دارد که در نتيجه بازرسي ادارات بودجوي مرکزي و محلي، تصدي‌ها، شهرداري‌ها و عوايد،...

اشتراک گذاری

زلمی خلیل زاد: از پاکستان خواستم که ملا برادر را آزاد کند

نماينده ويژه وزارت امورخارجه امريکا براي صلح افغانستان گفته است که اولويت او و دولت امريکا اين است...

اشتراک گذاری

کریم خلیلی: جهانيان نبايد نسبت به جنايات در افغانستان بي‌تفاوت باشند

محمدکريم خليلي رييس شوراي عالي صلح کشور مي‌گويد که همه روز جنايات هولناکي در افغانستان به وقوع مي‌پيوندد...

اشتراک گذاری

نامزدان انتخابات ریاست جمهوری با طرح تعدیل قانون انتخابات مخالفت کردند

شورای تشریک مساعی نامزدان ریاست جمهوری اعلام کرده است که این شورا مخالف طرح ارگ مبنی بر تعدیل...