شهرداري کابل: در روز عيد خون و مواد اضافي حيوانات ذبح شده را در زباله داني ها بريزيد

شهرداري کابل از باشنده‌گان پايتخت مي‌خواهد تا خون و مواد اضافي حيوانات ذبح‌شده را در زباله‌داني‌ها بريزند. مسؤولان...

اشتراک گذاری

با هشدار طالبان؛ دروازه چندين مکتب در غزني بسته شد

به علت هشدارهای گروه طالبان چندین مکتب‌ دخترانه در شهر غزنی تعطیل شدند. شماری از اعضای شورای ولایتی...

اشتراک گذاری

پاکستان مي داند که طالبان با حضور امريکا به قدرت نمي رسند !

صدیق الله توحیدی جنگ افغانستان براي بسياري از کشورهاي کمک کننده يک بحث تکراري پنداشته مي شود، اما...

اشتراک گذاری

آشوب آفرينان دشمنان اين ملت اند بادبان پير قدرت در دست توفان

مهرالدین مشید به همه‌گان آشکار است که کشور در شرايط خاصي قرار دارد و افغانستان تنها در جبهة...

اشتراک گذاری

منافع مشترک زمينه ساز همگرايي بين افغانستان و ايران

عبدالرازق وطنپال فروتن افغانستان وايران اززمان هاي دورتابه امروز، زماني که صفوي هاي ايران رامتحد ساختند وبالاي خاک...

چرا از يک سوراخ چند بار گزيده مي شويم؟

ديروز بازهم هراس افگنان دست به جنايت زدند و در برابر کابل بانک واقع مکروريان دوم شهرکابل، حمله...

اشتراک گذاری

انگليس، عمليات سري در افغانستان انجام مي دهد

ديلي تلگراف در مقاله اي فاش کرده است که ارتش بريتانيا، در پي قدرت گرفتن طالبان و فعاليت...

اشتراک گذاری

وزارت صحت: 67 درصد شهروندان کشور دچار مشکلات رواني‌اند

مسؤولان وزارت صحت مي‌گويند، بيشتر از نيم جمعيت افغانستان به مشکلات رواني دچاراند؛ 67 درصد از کل جمعيت....

اشتراک گذاری

يک کودک از چنگ رباينده‌گان آزاد گرديد

رياست عمومي امنيت ملي اعلام کرد که طي عمليات يک کودک پنج ساله از جنگ رباينده‌گان آزاد شده...

اشتراک گذاری

براي فروش صنايع دستي زنان در بلخ بازار ايجاد شد

اعضاي برنامه توسعه رهبري زنان، دو شنبه بازار را مخصوص خريد و فروش صنايع دستي خانم‌ها در شهر...