درد دلها

به روزنامه وزين آرمان ملي

آرزومندم نامه‌ام را بدون کم و کاست که پيام کارمندان دولت را در متن دارد به اميد کاهش...

نامه وارده: از روزنامه آرمان ملي خواهش مي کنم که اين شکايت را به گوش آقاي اشرف غني برساند!

اين ياددشت را ساعت 30: 1 شب نوشته‌ام! در جايي خوانده بودم که در کشورهاي غيراسلامي اروپايي در...

اشتراک گذاری

نظری در مورد جلسه حمایت از نظام در تورنتو !

نمیخواستم در این مورد بنویسم اما نشد،چون من هم اینجا زنده گی میکنم! در تورنتوی کانادا چندین روند...

نامه وارده

باشنده گولايي حصه اول خيرخانه، کوچه هفتم افسوتر هستم! ساعت 7:30 دقيقه صبح روزچهارشنبه( اول حوت) از خانه...

اشتراک گذاری

نامه سرگشاده قابل توجه رييس جمهوري کشور و مسوولان معارف افغانستان!

در حالي که بنياد معارف ترکيه که مديريت مکاتب افغان-ترک شبرغان، هرات و مزار شريف را بر عهده...

نامه وارده به مناسب دهم دلو روز ملي متقاعدين؛ محترم محمد اشرف غني رييس جمهوري اسلامي افغانستان !

با تقديم سلام واحترامات، ازچهارسال به اين‌طرف توقع وانتظار داشتيم که مانند ساير اقشار اجتماعي شما را ملاقات...

اشتراک گذاری

نامه ي سرگشاده باشنده گان مکروريان ها به جلالتمآب رييس جمهوري کشور!

  قراري که شما بهتر مي دانيد، گرم سازي بلاک هاي رهايشي مکروريان ها، به وسيلة مرکز گرمي...

اشتراک گذاری

نامه سرگشاده رحمت الله نبيل آقايان غني و عبدالله! از ملت عفو خواسته استعفا بدهيد

  مردم افغانستان در دهه هاي پسين براي دفاع از عزت و شرف اين مرز و بوم ،...

اشتراک گذاری

قابل توجه رياست هاي ثبت احوال نفوس و توزيع شناسنامه هاي برقي

  چون شناسنامه هاي برقي به مثابة سند ثبت هويت شهروندان کشور يک سند با اعتبار ملي دانسته...

اشتراک گذاری

نامه سرگشاده به آقاي مرتضوي، گوش و زبان رييس جمهور ي کشور

  محترم مرتضوي! چون مصروفيت هاي رييس صاحب جمهور بسيار زياد است، مشکل خويش را به شما نگاشتيم...