درد دلها

اشتراک گذاری

نامه سرگشاده عنوانى  وزارت محترم تحصيلات عالى ج.ا.ا

  آقاي وزير! ما در جال دانشگاه‌هاي خصوصي گيرمانده‌ايم حدود بيشتر از دو دهه اخير، يکي از دستآورد...

اعلامية مطبوعاتي نقض حقوق خبرنگاران و کارمندان رسانه‌يي افغانستان در درون سازمان رسانه‌

گزارش پژوهشي که در دفتر «ني» حمايت کنندة رسانه‌هاي آزاد افغانستان تهيه شده است، نشان مي‌دهد که حقوق...

اعلامیه جامعه روشنفکران دینی افغانستان درپیوند به حوادث خونبار در کشور

بسمه تعالی در هفته گذشته دراثرحوادث خونبار تروریستی شمار زیادی نیروهای قوای مسلح کشور شهید ویا زخمی شده...

اشتراک گذاری

وزارت هاي امور خارجه و مهاجرين و عودت کننده گان توجه کنند

آقای مدیر مسؤول روزنامه وزین آرمان ملی! این نامه را به خاطری نوشتم که مقامات مسؤول دولت افغانستان...

ورقه عرض500 نفر اهل ذمه اتحاديه قلعه زمانخان شهركابل وابسته به 34 ولايت افغانستان شهرداری كابل مثلث بارمودا

صبر ايوب«ع» عمر نوح«ع» به پايان رسيد و مايان همچنان در انتظار ابابيل هستيم دنړی متفکره : مایان...

بسمه تعالي اعلاميه جامعه روشنفکران ديني افغانستان در پيوند به حمله تروريستان به مسجد امام زمان

خداوند کريم در قرآن مجيد وفرقان حميد مي فرمايد که اگر کسي مؤمني را به قصد وعمد به...

اشتراک گذاری

نامه ارسالي از زندان پلچرخي: اين نامه را تنها رييس جمهور بخواند

بيمار درد و رنجم و درمانم آرزوست دار الشفا حضرت سبـحانم آرزوست از آنجايي که در اين اواخر...

اشتراک گذاری

نارضايتي هاي مردم عمر حکومت را کوتاه خواهد ساخت!

مشکلات مردم کشور به ويژه باشنده گان شهر کابل با گذشت هر روز بيشتر مي شود. از يک...

اشتراک گذاری

من کابل ام

شهري که ديگر روزگارش خونين گشته و مردمانش همه کفن پوش آنجا که صفحه ي سياه بخت بر...

اشتراک گذاری

نامۀ یک مادر به رییس جمهور غنی: آقای رییس جمهور نگذار برایت دعای بد کنم

آقای رییس جمهور محمد اشرف غنی! می گویند رهبر یک ملت مسلمان، سایه خداست. این بدان معنا است...