درد دلها

بسمه تعالي اعلاميه جامعه روشنفکران ديني افغانستان در پيوند به حمله تروريستان به مسجد امام زمان

خداوند کريم در قرآن مجيد وفرقان حميد مي فرمايد که اگر کسي مؤمني را به قصد وعمد به...

اشتراک گذاری

نامه ارسالي از زندان پلچرخي: اين نامه را تنها رييس جمهور بخواند

بيمار درد و رنجم و درمانم آرزوست دار الشفا حضرت سبـحانم آرزوست از آنجايي که در اين اواخر...

اشتراک گذاری

نارضايتي هاي مردم عمر حکومت را کوتاه خواهد ساخت!

مشکلات مردم کشور به ويژه باشنده گان شهر کابل با گذشت هر روز بيشتر مي شود. از يک...

اشتراک گذاری

من کابل ام

شهري که ديگر روزگارش خونين گشته و مردمانش همه کفن پوش آنجا که صفحه ي سياه بخت بر...

اشتراک گذاری

نامۀ یک مادر به رییس جمهور غنی: آقای رییس جمهور نگذار برایت دعای بد کنم

آقای رییس جمهور محمد اشرف غنی! می گویند رهبر یک ملت مسلمان، سایه خداست. این بدان معنا است...

اشتراک گذاری

خواست ها و پيشنهادات متقاعدين از رهبري حکومت وحدت ملي

آقاي رييس جمهور و رييس اجراييه در حکومت ما را هم در نظر بگيريد که متقاعدين به مثابه...

اشتراک گذاری

انستیتیوت طبی ابو علی سینای بلخی یا پاتک زرداد

به اداره محترم روزنامه آرمان ملی! می خواهیم نامۀ ما را که درد دل جوانان سر شکستۀ انستیتیوت...

اشتراک گذاری

نامه سرگشاده به رئیس جمهور! ماراتـون سقـوط ورزش افغانسـتان

آقای رئیس جمهور! اداره ورزش افغانستان از بدو تأسیس تا کنون دچار نارسایی‌ها و کاستی‌های فراوانی بوده و...