دسته‌بندی نشده

اشتراک گذاری

خواست هواداران نامزدان معترض: انتخابات کابل باطل و کميشنران محاکمه شوند

هواداران نامزدان معترض انتخابات پارلماني کابل با راه اندازي راه‌پيمايي اعتراضي در کابل خواستار ابطال تمامي آراي انتخاباتي...

اشتراک گذاری

نقاط مبهم مذاکرات امريکايي ها با طالبان روشن شود

انجينير عبدالله قندهاري: پس از رسانه يي شدن مذاکرات صلح ميان نماينده گان امريکا و طالبان در قطر،...

پيام تسليت رياست عمومي مکاتب افغان-ترک

  رياست عمومي مکاتب افغان-ترک به نماينده‌گي از تمامي استادان ترکي و افغاني اين مکاتب، مراتب تسليت عميق...