دسته‌بندی نشده

اشتراک گذاری

بن بست احتمالي مذاکرات صلح و پيامد هاي منطقه يي و جهاني

پنجمين دور مذاکرات صلح ميان جناح امريکايي‌ها و نماينده‌گان گروه طالبان با حضور تعداد محدود از سياسيون پشت...

اشتراک گذاری

فقدان اتحاد سياسي براي صلح؛ از راست‌گويي عبدالله تا يک‌دنده‌گي غني!!

نورالله ولي‌زاده عبدالله عبدالله رييس اجرايي حکومت وحدت ملي، ديروز در مراسم گرامي‌داشت از درگذشت مارشال محمد قسيم...

اشتراک گذاری

خواست هواداران نامزدان معترض: انتخابات کابل باطل و کميشنران محاکمه شوند

هواداران نامزدان معترض انتخابات پارلماني کابل با راه اندازي راه‌پيمايي اعتراضي در کابل خواستار ابطال تمامي آراي انتخاباتي...

اشتراک گذاری

نقاط مبهم مذاکرات امريکايي ها با طالبان روشن شود

انجينير عبدالله قندهاري: پس از رسانه يي شدن مذاکرات صلح ميان نماينده گان امريکا و طالبان در قطر،...

پيام تسليت رياست عمومي مکاتب افغان-ترک

  رياست عمومي مکاتب افغان-ترک به نماينده‌گي از تمامي استادان ترکي و افغاني اين مکاتب، مراتب تسليت عميق...