فرهنگ و هنر

اشتراک گذاری

مدينة فاضله سرزمين عجايـب و غرايـب

  پرتو نادری پردة نخست پادشاهي سرزمين بزرگي زير نگين داشت و کام‌روا بود برهمه چيز. روزي حکيمي...

اشتراک گذاری

دارالحکمت حکیم الحکما:

پرتو نادری پردۀ نخست: جماعتـی از حکیمان روزی به دارالحکمت به دیدار حکیم الحکمای روزگار رفتند تا مناظره...

اشتراک گذاری

چي فکر مي کنيد، گندم بهتر است يا جو؟

  پرتو نادري روز نخست ماه رمضان بود، من دهن به روزه منتظر غروب خورشيد بودم. هميشه مردم...

اشتراک گذاری

خانوادة هنر در افغانستان بازهم در ماتم غم نشست

  با تأسف فراوان خبر دريافت شد که فضل احمد عبادي، معروف به ف‌.عبادي، ممثل ورزيده راديو تلويزيون...

اشتراک گذاری

حيدري وجودي آخر ين حلقه از سلسلة شاعران عارف

پرتو نادری اگر سخن به مطلقيت نگفته باشم، استاد حيدري وجودي را مي‌توان آخرين حلقه از سلسلة شاعران...

اشتراک گذاری

ستون پنجم

  پرتو نادري گفتند: حکومت بايد ستون پنجم را از بين ببرد! گفتم: احسنت! روزگارديده‌يي که هميشه با...

اشتراک گذاری

ابوالقاسم فردوسي و ديدار خداوند

  نويسنده: پرتونادري به بيننده‌گان آفريننده را نبيني مرنجان دو بيننده را حکيم ابوالقاسم فردوسي، اين حماسه‌سراي بزرگ...

اشتراک گذاری

کتاب مباحث جدل‌برانگيز نقد و بررسي شد

  ز کتابِ «مباحث جدل ‌بر انگيز»  روز چهارشنبه هفته گذشته با حضور شمار زيادي از پژوهشگران، نويسنده‌گان،...

اشتراک گذاری

امپرياليسم فرهنگي و تروريسم رسانه يي بدتر از تروريسم ژنوسايت است

  شمشاد عزيز کاظمي امپرياليسم به معناي تسلط پيدا کردن است،اين واژه در ارتباط با امپراتوري هاي بزرگ...

اشتراک گذاری

بيابنويس

  غلام حضرت شبگرد آريانا بيابنويس! بيابنويس! که صبح و شام تو ديگر از اين بهتر نخواهد شد...