فرهنگ و هنر

اشتراک گذاری

پول

فضل الله زرکوب «زندگي جدول سرگرمي‌هاست واژة حل معما پول است در لغتنامة ميليونرها اول و آخر دنيا...

آيا انسان «روح»  دارد يا با مرگ تمام مي‌شود؟

قسمت دوم انسان با يک لوح ژنتيکي خاص به دنيا مي‌آيد. اين لوح ژنتيکي در فضا و در...

اشتراک گذاری

آيا انسان «روح»  دارد يا با مرگ تمام مي‌شود؟

  آيا مرگ پايان آدمي است؟ آيا آدميزاد چيزي بيشتر از جسم خود است؟ آيا آن طور که...

اشتراک گذاری

نيم نگاهي به انديشه‌هاي  اصلاحي  و نو انديشانة

   دکتر نصر حامد ابوزيد قسمت چهارم دکتر نصر حامد ابوزيد از ابتدا خود را يکي از شاگردان...

اشتراک گذاری

نيم نگاهي به انديشه‌هاي  اصلاحي  و نو انديشانة

   دکتر نصر حامد ابوزيد حمید بخشی بخش سوم مُنتقدان، گفته هاي نصر حامد ابوزيد را  که بازتاب...

اشتراک گذاری

اين سوي جلگه هاي مه آلود

(نگرشي بر شکوفايي وجلوه هاي ويژة شعر دهة هشتاد و نود در افغانستان) بخش پنجم دوره طالبان و...

اشتراک گذاری

کار برد ضرب‌المثل‌ها در «جانماز چيني»

  پرتو نادري کاربرد ضرب‌المثل‌ها در شعر کلاسيک پارسي دري کاربردي دارد با پيشينة دراز. در نثر چنين...

اشتراک گذاری

نيم نگاهي به انديشه‌هاي  اصلاحي  و نو انديشانة

   دکتر نصر حامد ابوزيد قسمت دوم حميد بخشي باز انديشي و نگاه تاريخي به قرآن  به مثابه...

اشتراک گذاری

نيم نگاهي به انديشه‌هاي اصلاحي  و نو انديشانة

 دکتر نصر حامد ابوزيد حمید بخشی زماني‌که از  نوانديشان و اصلاح گران مسلمان معاصرنام‌برده مي‌شود، بدون بردن اسم ...

اشتراک گذاری

« سخن» مغز برقراري ارتباط در قرآن

  نوشتة نیلاب سعیدی انسان ها با هم در يک جامعه مرتبط زيست دارند خواه ناخواه با هم...