فرهنگ و هنر

اشتراک گذاری

زمستان و آن مهرباني‌ها

صبور رحيل ياد زمستان هاي سرد، برفي و يخ بندان به خير. ياد روزها و شب هاي زمستاني...

اشتراک گذاری

هر روز انتحاري و هر روز انفجار

    سرخورده ايم و خسته از اين‌گونه روزگار ديگر گپ از بهشت و جهنم گذشته است وقتي...

اشتراک گذاری

اين سوي جلگه هاي مه آلود

(نگرشي بر شکوفايي وجلوه هاي ويژة شعر دهة هشتاد و نود در افغانستان) بخش هفتم   عوامل پويايي...

اشتراک گذاری

داستان کوتاه مردم به سينما رفتند

  نوشته استاد پويا حوالي ساعت 2 چاشت بود ، در قلب شهر کابل در بام تعمير پنج...

اشتراک گذاری

عايشه دُراني، دُر دوران

محمد مرادي همزمان با به قدرت رسيدن احمدشاه دراني در جغرافياي افغانستان فعلي، بيش‌ازپيش زبان فارسي در اين...

اشتراک گذاری

اين سوي جلگه هاي مه آلود

محمداسحاق فايز (نگرشي بر شکوفايي وجلوه هاي ويژة شعر دهة هشتاد و نود در افغانستان) بخش ششم عوامل...

دو غزل از اسحاق فايز: مي کُشد مرا

اين خونِ دل، به خونِ جگر مي کُشد مرا صد باره گي به بارِ دگر مي کُشد مرا...

اشتراک گذاری

سينماي افغانستان در چهارراهي سردرگمي

فهيم کوهدامني هنر سينما را که مي شود معجون تمام هنرها+ تکنالوژي دانست در حال حاضر جايگاه ويژه...

اشتراک گذاری

فروشندة شايسته‌سالار!

پرتو نادري باري مرد مسافري سوار بر اسب از شهري مي گذشت. شهرعجيبي بود و همه‌چيز در نظر...

اشتراک گذاری

شايسته‌سالاري سلطان جنگل  و دادخواهي موش

  پرتو نادری دوست روايت‌گر من نجيب رسا، روزي از روزها روايت مي‌کرد که باري سلطان جنگل همه...