فرهنگ و هنر

اشتراک گذاری

مردم: شمار ماموران را زياد کنيد

  گويند در قديم پادشاهي بود که وزير سياستمداري داشت. روز ي پادشاه در فکر بود؛ وزيرش چون...

اشتراک گذاری

سال‌هاي تغيير روايت نيم قرن زنده‌گي محمد ناطقي

  کانون اصلاحات روز يکشنبه (8 دلو) برنامة نقد و بررسي کتاب آقاي محمد ناطقي را زيرنام «نقد...

اشتراک گذاری

و چنين گفت: رامسيس دموکراسي افغاني!

  پرتونادری انسان‌با پنج حس بيروني و پنج حس دروني با جهان و هستي پيوند دارد. اگر چنين...

اشتراک گذاری

براي ياد کرد  از انساني فرزانه با شکوه و فروتن

جمال و جلال شعر   استاد واصف باختري، بيگمان يکي از چهره هاي برجسته و شاخص شعر  معاصر...

اشتراک گذاری

غزلي از اسحاق فايز

فارسي     گر به مينو هم روم، وردِ زبانم فارسيست زانکه تا هستم در اين دنيا، جهانم...

اشتراک گذاری

هارون رحيمي با چهار گزينة شعري

پرتو نادري چهارشنبه گذشته، چهارگزينة شعري شاعرجوان هارون رحيمي در دانشگاه افغانستان رونمايي شد. گزينه‌هايي: - عشق درآفسايد،...

اشتراک گذاری

زمستان و آن مهرباني‌ها

صبور رحيل ياد زمستان هاي سرد، برفي و يخ بندان به خير. ياد روزها و شب هاي زمستاني...

اشتراک گذاری

هر روز انتحاري و هر روز انفجار

    سرخورده ايم و خسته از اين‌گونه روزگار ديگر گپ از بهشت و جهنم گذشته است وقتي...

اشتراک گذاری

اين سوي جلگه هاي مه آلود

(نگرشي بر شکوفايي وجلوه هاي ويژة شعر دهة هشتاد و نود در افغانستان) بخش هفتم   عوامل پويايي...

اشتراک گذاری

داستان کوتاه مردم به سينما رفتند

  نوشته استاد پويا حوالي ساعت 2 چاشت بود ، در قلب شهر کابل در بام تعمير پنج...