فرهنگ و هنر

اشتراک گذاری

امپرياليسم فرهنگي و تروريسم رسانه يي بدتر از تروريسم ژنوسايت است

  شمشاد عزيز کاظمي امپرياليسم به معناي تسلط پيدا کردن است،اين واژه در ارتباط با امپراتوري هاي بزرگ...

اشتراک گذاری

بيابنويس

  غلام حضرت شبگرد آريانا بيابنويس! بيابنويس! که صبح و شام تو ديگر از اين بهتر نخواهد شد...

اشتراک گذاری

غزل

    زحل رووف   یار بر خیز و نگر سبزه و دشت و صحرا دل بلبلان به...

اشتراک گذاری

سلطان المتفکرين و مرد بخت برگشته

پرتو نادری   در عجايب التواريخ آمده است که روزي مردي بخت برگشته‌يي از کنار کاخ سلطان المتفکرين...

اشتراک گذاری

«کورمار» و«فاشيزم» در زيست شناسي سياسي!

پرتو نادري در جهان اگر بخواهيم، فاشيزم  را به موجود زنده‌يي همانند کنيم؛ آن موجود زنده « کورمار»...

اشتراک گذاری

نام رويا سادات در فهرست «زنان شجاع» وزارت خارجه امريکا

دولت امريکا هر سال به گروهي از زنان از کشورهاي مختلف جهان جايزه‌اي مي‌دهد به نام "جايزه زنان...

اشتراک گذاری

ميترهاي انالوگ و رهبران مونولوگ

  پرتو نادري   دروازة کوچه تک تک شد، تا خواستم برخيزم که ديگر باره کوبيده شد، با...

اشتراک گذاری

نو روز و سال نو شما مبارک

  دوکتور محمد ظاهر عزيز فرخي شاعر بزرگ دربار غزنه، دوستان و عزيزانش را در نوروز با اين...

اشتراک گذاری

نوازش بهاري

  محمد اسحاق فايز   اي خُجسته بهارِ نيک آيين، جشنِ نوروزت آسماني تر  روحِ سرزنده گي و...

اشتراک گذاری

مشاعره‌ی «گل سنگ» به استقبال از نوروز

  «گل سنگ» عنوان محفل شعرخوانی‌یی است که به استقبال از نوروز در غزنی برگزار شده است. شاعران...