فرهنگ و هنر

اشتراک گذاری

عطر لبخند يا اشک و زهرخند؟!

بخش دوم نصرالله نيک‌فر در زمانه‌ي شاعر برداشت‌ها و تفسيرهاي از قرآن بيرون داده شدکه در آن سر...

اشتراک گذاری

عطر لبخند یا اشک و زهرخند؟!

نصرالله نیک‌فر/بخش نخست: پیدا می‌شود و پرواز می‌کند، یاهم زاده می‌شود و پروان‌چی می‌شود. یاد و خاطرات زادگاه‌اش...

اشتراک گذاری

در ادامه مبحث تکفیر، تعیین محل نزاع

محمد محق موضوع تکفیر به همان اندازه که موضوع مهمی است، موضوع بسیار مناقشه برانگیزی نیز هست. از...

اشتراک گذاری

همدلي از همزباني بهتر است

  حمید بخشی اگر مولاناي بلخ تمام حيات خود را در بلخ سپري مي‌کرد، به قونيه سفر نمي...

اشتراک گذاری

باورونه

  باورونه  څه  دي؟ څنګه جوړیږي؟ ولې باورونه مهم دي؟ آیا کولی شو خپل باورونه بدل کړو؟ په...

اشتراک گذاری

معرفي کتاب: « نام افغانستان ازديدگاه پژوهش گران »

  درست درهمين چند روز اخير کتاب تحت عنوان  «نام افغانستان ازديدگاه پژوهش گران» دست به دست مي‌شود،...

اشتراک گذاری

از انسانيت به فرا انسانيت

  بخش سوم و پاياني نصرالله نيک‎فر اين‌که ما انسان‌ها ياهم جانور ديگري اختيار گياهان را مي‌گيرد و...

اشتراک گذاری

از انسانيت به فرا انسانيت

  نصرالله نيک‎فر قسمت دوم هرگاهي‌که داوري، غير از انسان در برابر انسان داوري کرد و آن داوري...

اشتراک گذاری

از انسانيت به فرا انسانيت

  نصرالله نيک‎فر بخش نخست پس بد مطلق نباشد در جهان بَد، به نسبت باشد اين را هم...

اشتراک گذاری

باز تاب رويداد خونين سه عقرب در شعر پاي‌داري

  قسمت دوم و پاياني پرتو نادري دومين شب‌نامة منظوم آن روزها «سرکوب خونين» عنوان داشت که توسط...