فرهنگ و هنر

اشتراک گذاری

حکم شرعي درباره‌ي آوازخواني (غناء) و موسيقي

نويسنده:  دکتر يوسف قرضاوي             ترجمه:  دکتر احمد نعمتي بخش سوم ج) دليل ديگر تحريم‌کننده‌گان آواز، حرام بودن شنيدن...

اشتراک گذاری

حکم شرعي درباره‌ي آوازخواني (غناء) و موسيقي

نويسنده:  دکتر يوسف قرضاوي             ترجمه:  دکتر احمد نعمتي بخش دوم بررسي دلايل کساني که مي‌گويند موسيقي حرام است...

اشتراک گذاری

گنج عظيم در دل ويـرانه

  غلام حضرت «شبگردآريانا» از چشمة نفت وگاز بزرگ «تيرپل» آگاه شويد! در سال 1335 خورشيدي بود که...

اشتراک گذاری

حکم شرعی درباره ی آوازخوانی (غناء) و موسیقی

نویسنده:  دکتر یوسف قرضاوی             ترجمه:  دکتر احمد نعمتی این پرسش در زمینه های گوناگون و مناسـبت های مختلـف...

اشتراک گذاری

اسد بدیع ستارة درخشان درآسمان هنر افغانستان!

  افغانسـتان کشوریسـت کـه در درازنـای تاریـخ اش بسـیاری ازفرهیختـه گان وانسـان هـای مسـتعد وتوانایـی را دربخـش فرهنـگ...

سروده های سید حبیب الله سادات

شاخ ارغوان رخشنده کوکب منی در آسمان دل ماهی وآفتابی و هم کهکشان دل آگه نمی شوی زدل...

اشتراک گذاری

نگرش غرب به اسلام

محمد فتحالله گولن جهان غرب از گذشتهها به این سو هیچگاه نگرشِ مثبت به اسلام نداشته و هیچگاه...

اشتراک گذاری

مردم: شمار ماموران را زياد کنيد

  گويند در قديم پادشاهي بود که وزير سياستمداري داشت. روز ي پادشاه در فکر بود؛ وزيرش چون...

اشتراک گذاری

سال‌هاي تغيير روايت نيم قرن زنده‌گي محمد ناطقي

  کانون اصلاحات روز يکشنبه (8 دلو) برنامة نقد و بررسي کتاب آقاي محمد ناطقي را زيرنام «نقد...

اشتراک گذاری

و چنين گفت: رامسيس دموکراسي افغاني!

  پرتونادری انسان‌با پنج حس بيروني و پنج حس دروني با جهان و هستي پيوند دارد. اگر چنين...