فرهنگ و هنر

اشتراک گذاری

کار برد ضرب‌المثل‌ها در «جانماز چيني»

  پرتو نادري کاربرد ضرب‌المثل‌ها در شعر کلاسيک پارسي دري کاربردي دارد با پيشينة دراز. در نثر چنين...

اشتراک گذاری

نيم نگاهي به انديشه‌هاي  اصلاحي  و نو انديشانة

   دکتر نصر حامد ابوزيد قسمت دوم حميد بخشي باز انديشي و نگاه تاريخي به قرآن  به مثابه...

اشتراک گذاری

نيم نگاهي به انديشه‌هاي اصلاحي  و نو انديشانة

 دکتر نصر حامد ابوزيد حمید بخشی زماني‌که از  نوانديشان و اصلاح گران مسلمان معاصرنام‌برده مي‌شود، بدون بردن اسم ...

اشتراک گذاری

« سخن» مغز برقراري ارتباط در قرآن

  نوشتة نیلاب سعیدی انسان ها با هم در يک جامعه مرتبط زيست دارند خواه ناخواه با هم...

اشتراک گذاری

اين سوي جلگه هاي مه آلود

(نگرشي بر شکوفايي وجلوه هاي ويژة شعر دهة هشتاد و نود در افغانستان) بخش چهارم محمد اسحاق فايز...

مهرباني

سروده اي از اسحاق فايز به جنگل و به درخت به برگ و شبنم و چشمانِ کودکان و...

اشتراک گذاری

يلدا ، درازترين جدال نور و تاريکي

پرتو نادری شب گذشته، شب يلدا بود، در شب يلدا دومفهوم متضاد نهفته است. يکي اين که يلدا...

اشتراک گذاری

اين سوي جلگه هاي مه آلود

(نگرشي بر شکوفايي وجلوه هاي ويژة شعر دهة هشتاد و نود در افغانستان) بخش سوم محمداسحاق فايز دوره...

اشتراک گذاری

  سياست  و  دروغ

  پرتو نادری بسيار شنيده ايم که شماري ساده انگارانه مي‌گويند: سياست دروغ  و دروغ پردازي است. در...

اشتراک گذاری

انحطاط در تمدن اسلامي از نظر امام غزالي

امام غزالي نخستين کسي بود که در قرن يازدهم  ميلادي به انحطاط در تمدن اسلامي پي برد. او...