فرهنگ و هنر

اشتراک گذاری

  سياست  و  دروغ

  پرتو نادری بسيار شنيده ايم که شماري ساده انگارانه مي‌گويند: سياست دروغ  و دروغ پردازي است. در...

اشتراک گذاری

انحطاط در تمدن اسلامي از نظر امام غزالي

امام غزالي نخستين کسي بود که در قرن يازدهم  ميلادي به انحطاط در تمدن اسلامي پي برد. او...

اشتراک گذاری

استاد بيسد؛ چه با شکوه و جلال با دنيا وداع کرد

محمد ضیا ضیا مرد نميرد به مرگ، مرگ ازو نام جست نام چو جاويد ماند مردنش آسان کجاست...

اشتراک گذاری

پادشاه پارسی گستر

  نویسنده: محمد مرادی احمدشاه دُراني- ابدالي بعد از 25 سال فرمانروايي، در تاريخ 1151خورشيدي برابر با 1186هجري...

اشتراک گذاری

حقوق نویسنده و ناشر در افغانستان؛یکی داستان است پر آب چشم

غیرقانونی نسخه پی دی اف کتاب «سیاست افغانستان؛ روایتی از درون» نبشتة داکتر رنگین دادفر سپنتا در روزهای...

اشتراک گذاری

قندهار و کندهار= گندوفارس تکمله‌اي بر مقاله‌يِ قندهار يا کندهار

  نویسنده: داکتر مهدی فاضل محترم جناب محمد مرادي، در روزنامه وزين «آرمان ملي» زير عنوان «قندهار يا...

اشتراک گذاری

اين سوي جلگه هاي مه آلود

(نگرشي بر شکوفايي وجلوه هاي ويژة شعر دهة هشتاد و نود در افغانستان) بخش دوم محمداسحاق فايز (پيوسته...

نامرئي

  حميرا نکهت دستگيرزاده پشت اين عاشقانه هاي بلند، گريه هاي بهار را ديدي؟  سبز از چشم تو...

ترانه‌ي مقدس

کريمه شبرنگ     به اضطراب تند دستانت چي کسي پاسخ خواهد گفت؟  اي گرمي آغوشت جاويدانه ترين...

  آبي  

   اين لکه که هميش آبياش خوانده‌ام  چنان بر رخ من نمايان است  که نميتوانم آن را پنهان...