فرهنگ و هنر

نامرئي

  حميرا نکهت دستگيرزاده پشت اين عاشقانه هاي بلند، گريه هاي بهار را ديدي؟  سبز از چشم تو...

ترانه‌ي مقدس

کريمه شبرنگ     به اضطراب تند دستانت چي کسي پاسخ خواهد گفت؟  اي گرمي آغوشت جاويدانه ترين...

  آبي  

   اين لکه که هميش آبياش خوانده‌ام  چنان بر رخ من نمايان است  که نميتوانم آن را پنهان...

اشتراک گذاری

خودي (هويت)، ديگري (غيريت) وکينِ تبارگرايي

هجوم ناتو و امريکا و تحميل يک حاکميت و نبود يک مقاومت ملي، عامل اساسي بحران کنوني «هويت...

اشتراک گذاری

خودي (هويت)، ديگري (غيريت) وکينِ تبارگرايي

من، خود، هويت، ديگري عبدالله نايبي   در اندرونِ منِ خسته دل ندانم کيست که من خموشم و...

اشتراک گذاری

خودي (هويت)، ديگري (غيريت) وکينِ تبارگرايي

  پيوند ديالکتيکي در بستر اخلاق به معناي ارزش ها و قواعد همزيستي در جامعه است   2...

اشتراک گذاری

خودي (هويت)، ديگري (غيريت) وکينِ تبارگرايي

پیوند دیالکتیکی در بستر اخلاق به معنای ارزش ها و قواعد همزیستی در جامعه است عبدالله نایبی آنچه...

اشتراک گذاری

اين سوي جلگه هاي مه آلود

(نگرشي بر شکوفايي وجلوه هاي ويژة شعر دهه هشتاد و نود در افغانستان) دوره طالبان و وضعيت شعر...

اشتراک گذاری

ارزش و اهميت شعر فارسي در حوزه تمدني ما

غلام رسول «قرلق» به هر حال، زبان فارسي و سلاست و رواني آن در عصر شکوفايي ادبيات حوزه...

اشتراک گذاری

به بهانة پاسخ به يک پرسش

زینب مشید بخند بر همه عالم که جاي خنده تو راست که بندة قد و ابروي توست هر...