فرهنگ و هنر

اشتراک گذاری

جنده/ ژنده، يا درفش کاوياني؟!

خود اگر ندانيم ديگران مي دانندکه ما هرچيز را به گند مي‌کشيم و با هرچيز شوخي مي‌کنيم. ياهم...

اشتراک گذاری

«مرغ دل‌كم از قفس تنگ بر آمد»

پس از طلوع نخستين خورشيد نوروزي نسترن‌ها و نرگس‌ها با عطر تن شان که نسيم صبح بهاري را...

اشتراک گذاری

بحثِ نوروز، بحثِ ديني نيست!

در سال‌هاي پسين بحث و جدل‌ها در مورد نوروز در افغانستان بيشتر ناظر بر مباحث معرفت‌شناسانه بوده است....

اشتراک گذاری

نوروز؛ سنتِ کهن و ماندگارِ در تاريخ بشريت

جشنِ نوروز پيشنه و قدمتِ تاريخي دارد، اين سنتِ پسنديده جهاني فراترا از حوزه تمدني پارسي تا مرزهاي...

اشتراک گذاری

جايگاه افغانستان در حوزه‌ي فرهنگي جشن نوروز کجاست؟

نخست درباره‌ي «چرايي» اين پرسش مي‌پرسيم؛ يعني ضروت چيست‌که اين پرسش مطرح شود. به نظر من جشن نوروز...

اشتراک گذاری

نوروز و تَشَبُّه با کفار

يکي از متوني که در نوروزهاي ما سر زبان‌ها جاري مي‌شود حديثي است که ابن عمر از پيامبر...

اشتراک گذاری

پرسش هاي نوروزي و پاسخ به آن ها

  قسمت دوم و پاياني گروهي شايد بگويند، آيا ازين حديث نمي‌توان استنباط کرد که يگانه دو روزي...

اشتراک گذاری

پرسش هاي نوروزي و پاسخ به آن ها

بخش اول در هياهوي تحريم و تحليل نوروز، از برخي دوستان خواستم تا مهم‌ترين پرسش هاي مربوط به...

اشتراک گذاری

نشست منطه‌يي مارشناسان!

پرتو نادري پردة نخست گفتند چندي پيش مار روزگارديده‌يي ازکوهستان‌هاي‌ ‌بلندي فرود آمده و در يکي از دهکده‌هاي...

اشتراک گذاری

ظاهر هويدا و آن پنج شنبة شاد

پرتو نادري در آن سال‌هاي دشوار و داغ، سال‌هاي که هجوم ملخ‌هاي سرخ، کشتزاران هرگونه اعتمادي را در...