فرهنگ و هنر

اشتراک گذاری

داوی پریشان و آن بلبل گرفتار  

پرتونادری/ بخش دوم و پایانی در 1312 خورشیدی جوانی به نام عبدالخالق سه گلوله بر سینه نادرخان آتش...

اشتراک گذاری

تاجیکان قوم بزرگ(خیل کبیر)

مریم عبدالله پیشنهاد به رسمیت شناختن تاجیکان پاکستان محققین پاکستانی خواستار به رسمیت شناختن تاجیکان پاکستان در قطار...

اشتراک گذاری

داوی پریشان و آن بلبل گرفتار 

پرتونادری اگر کام تو در کام نهنگ است وگر در زیر دندان پلنگ است بر آور دست و...

اشتراک گذاری

جامعه مدنی در اندیشه ابو نصر فارابی

پرتونادری/ بخش سوم و پایانی مثلاً اگر رییس مدینه فاضله، صفات لازم را نداشته باشد و یا هم...

اشتراک گذاری

 جامعه مدنی در اندیشه ابو نصرفارابی

پرتو نادری/ بخش دوم دیده می‌شود که فارابی اخلاق و سعادت فردی را چیزی جدا از زنده‌گی مدنی...

اشتراک گذاری

جامعه مدنی در اندیشه ابو نصر فارابی

پرتو نادری/ بخش نخست   فارابی را یکی از شارحان و تفسيرگران بزرگ فلسفه یونان کهن می دانند. چنان...

اشتراک گذاری

دموکراسی تفنگ!

پرتونادری خواستم پرسشی داشته باشم که متوجه شدم پیرمرد به مانند پرنده‌یی که در تاریکی پرواز کند، از...

اشتراک گذاری

آصف جلالی کمدین مشهور کشور درگذشت

محمدآصف جلالی، بازیگر سینما، طنزپرداز و کمیدین مشهور و سرشناس کشور روز چهارشنبه (11جدی) در کابل درگذشت. شهروندان...

اشتراک گذاری

  حکیم الحکمای روزگار ما به بازار آمد!

کرکتر‌ها در طنز‌های داستانی، شخصیت‌های بلند پایه  سیاسی اند که هم آهنگ با رفتارها و گفتارهای سیاسی شان...

اشتراک گذاری

پرواز را به خاطر بسپار! (هدیه‌یی برای هشتادو پنج ساله‌گی فرخزاد)

  پرتونادری فروغ جز به جز پیوند این پرنده با زنده‌گی و طبیعت را نشان می‌دهد و در...