فرهنگ و هنر

اشتراک گذاری

سراج الاخبار و ادبیات پای‌داری  

پرتو نادری محمود طرزی با پیوند و نفوذی که بر امیر حبیب‌الله و بر دربار داشت، توانست موافقت...

اشتراک گذاری

 جنبش مشروطیت و شعر پای‌داری

پرتونادری/ بخش سوم و پایانی با چنین تحولاتی بود که نخستین اندیشه‌های آزادی خواهی و مشروطیت در درکابل...

اشتراک گذاری

جنبش مشروطيت و شعر پاي‌داري

پرتو نادری / بخش دوم . . .  حبيب‌الله خان درحالي معاهدة خال را امضاکرد و بر معاهدة...

اشتراک گذاری

جنبش مشروطيت و شعر پاي‌داري

پرتو نادري/ بخش نخست مرگ اميرعبدالرحمان، بزرگ‌ترين ديکتاتور و امير خودکامة افغانستان در 1901 ميلادي درحقيقت پايان يکي...

اشتراک گذاری

بلخی، صدایی بلند عدالت

پرتونادری تاریخ نشان نمی‌دهد که شاعری برای فرو افگندن نظامی، سازمان یا حزب سیاسی پایه‌گذاری کند و بعد...

اشتراک گذاری

چه ابتلا است که در هر بلاد مي‌نگرم – نزاع مذهب و جنگ نژاد مي‌نگرم

  احمد سعیدی پنجاه و يک سال از شهادت سيد اسماعيل بلخي آموزگار پرشور و انقلابي نستوه مي‌گذرد. به...

اشتراک گذاری

دشواری‌های شعر پای‌داری  

    پرتونادری هیچ شاعری جهانی نخواهد شد تا زمانی که به فردیت آفرینشی خود نرسیده و این ویژه‌گی‌ها را...

اشتراک گذاری

در ادامه تعریف شعر پای‌داری

پرتونادری /بخش دوم وقتی در کلیت همه ابعاد شعر پای‌داری را در نظر می گیریم به این نتیجه...

اشتراک گذاری

در شناخت و تعريف شعر پايداري

پرتونادري  شعر پايداري، شعر انسان محور است،ماهيت روشن‌گرانه و آرمان‌گرايانه دارد؛ اما شعر وامانده دريک نظام بسته ايديولوژيک...

اشتراک گذاری

از ادبیات خال‌دار تا تاریخ خال‌دار

پرتونادری/ بخش دوم و پایانی از قرارداد خال یا قرارداد خال‌دار که بگذریم می‌رسیم به رای خال‌دار. هرچند...