فرهنگ و هنر

اي سرزمين «پسافو» پرور من!

پرتو نادري باري روايتي خوانده بودم از حکيمي در کتابي. روايت اين گونه بود که در افريقا مردي...

اشتراک گذاری

همايون عزيزي، شاعري که دلتنگي ميسرايد!

گاه گاهي برايم پيامي مي فرستد و شعري، تا پيامهايش را و شعرهايش را مي خوانم، اشک هايم...

اشتراک گذاری

سيد اسماعيل بلخي در مثلث شعر سياست و مبارزه

سيد اسماعيل بلخي، شخصيت چندين بعدي داشت. بيش از همه عالم دين بود، روشنفکر و انديشه پرداز اسلامي...

اشتراک گذاری

استاد محمد عبدالعزيز مهجور، بيدل شناس افغانستان وفات کرد

محمدعبدالعزيز مهجور، شاعر و بيدلشناس افغانستاني صبح ديروز به علت بيماري اي که داشت به سن 72 ساله‎گي...

اشتراک گذاری

رودکی ازقصیده تا غزل و مثنوی

قصيده از اوايل سدة چهارم تا اواخر سدة ششم نوع شعري مسلط و رايج در شعر فارسي دري...

اشتراک گذاری

یک ضایعه فرهنگی

با تأسف اطلاع حاصل شد که محمدداوود عبدالرحيم زي، ژورناليست موفق و ورزيده روزنامه کابل تايمز ديروز دوشنبه...