فرهنگ و هنر

اشتراک گذاری

سيد اسماعيل بلخي در مثلث شعر سياست و مبارزه

سيد اسماعيل بلخي، شخصيت چندين بعدي داشت. بيش از همه عالم دين بود، روشنفکر و انديشه پرداز اسلامي...

اشتراک گذاری

استاد محمد عبدالعزيز مهجور، بيدل شناس افغانستان وفات کرد

محمدعبدالعزيز مهجور، شاعر و بيدلشناس افغانستاني صبح ديروز به علت بيماري اي که داشت به سن 72 ساله‎گي...

اشتراک گذاری

رودکی ازقصیده تا غزل و مثنوی

قصيده از اوايل سدة چهارم تا اواخر سدة ششم نوع شعري مسلط و رايج در شعر فارسي دري...

اشتراک گذاری

یک ضایعه فرهنگی

با تأسف اطلاع حاصل شد که محمدداوود عبدالرحيم زي، ژورناليست موفق و ورزيده روزنامه کابل تايمز ديروز دوشنبه...