فرهنگ و هنر

اشتراک گذاری

معرفي کتاب: « نام افغانستان ازديدگاه پژوهش گران »

  درست درهمين چند روز اخير کتاب تحت عنوان  «نام افغانستان ازديدگاه پژوهش گران» دست به دست مي‌شود،...

اشتراک گذاری

از انسانيت به فرا انسانيت

  بخش سوم و پاياني نصرالله نيک‎فر اين‌که ما انسان‌ها ياهم جانور ديگري اختيار گياهان را مي‌گيرد و...

اشتراک گذاری

از انسانيت به فرا انسانيت

  نصرالله نيک‎فر قسمت دوم هرگاهي‌که داوري، غير از انسان در برابر انسان داوري کرد و آن داوري...

اشتراک گذاری

از انسانيت به فرا انسانيت

  نصرالله نيک‎فر بخش نخست پس بد مطلق نباشد در جهان بَد، به نسبت باشد اين را هم...

اشتراک گذاری

باز تاب رويداد خونين سه عقرب در شعر پاي‌داري

  قسمت دوم و پاياني پرتو نادري دومين شب‌نامة منظوم آن روزها «سرکوب خونين» عنوان داشت که توسط...

اشتراک گذاری

باز تاب رويداد خونين سه عقرب در شعر پاي‌داري

  پرتو نادری بامداد دهة دموکراسي در افغانستان، بامداد خونيني بود. همان‌گونه که نخستين جنبش مشروطه‌خواهي در کشور...

اشتراک گذاری

سليمان لايق در هشتاد و هشت ساله‌گي!

  پرتو نادری هيچ ترديدي نيست که سليمان لايق يکي از پيش‌گامان شعر مدرن پارسي دري و پشتو...

اشتراک گذاری

فلم سنمایی «رونا مادر عظیم »روی پرده آمد

فلم سينمايی «رونامادر عظيم» اخيرن در کابل به نمايش گذاشته شد. اين فلم که کارگردانی آن را جمشيد...

اشتراک گذاری

جهان‌بين، از جهان تاريک ما چشم فرو بست!

  پرتو نادري امروز اين خخبر دردناک همه‌جا پيچيد که رسول جهان بين، نويسنده و روزنامه‌نگاري که سال‌ها...

اشتراک گذاری

جايگاه واژه در منظومة انديشه‌هاي شاعران

  قسمت سوم پرتو نادري     ابوالمعاني ميرزا عبدلقادر بيدل دريکي ازترکيب بندهاي خويش که به بيان...