فرهنگ و هنر

اشتراک گذاری

قانون دوغ

باري دوست گرمابه و گلستان من، همان پيرمرد روزگار ديده که چندين و چندين جامه بيش‌تر از ما...

اشتراک گذاری

پيرمرد و گل آفتاب پرست

پرتونادری نمي‌دانم چه پيش آمد که يکي و يک‌بار ذهنم دويد به آن دهکده دور، شب‌هاي نم‌ناک و...

اشتراک گذاری

عمر خيام، دو جهان پرسش در چند چهارگاني

در پيوند به رباعي‌هاي خيام در کتب و رساله‌هاي که تا سده‌ي هفتم و هشتم هجري نوشته شده...

اشتراک گذاری

داد خواهی و داد گستری در شعر پارسی دري

پرتونادری/ بخش دوم و پایانی روايت است که باري در بغداد آتش سوزي انبوهي به ميان آمد و...

اشتراک گذاری

داد خواهي و داد گستري در شعر پارسي دري

بخش نخست داد خواهي، پند و اندرز حکيمانه و شناخت هستي براي بهتر زيستن و باهم زيستن، طيف...

اشتراک گذاری

ميرزا عبدالعلي گرداننده مسوول شمس‌النهار

در افغانستان از محمود طرزي چه در زمينه مطبوعات و چه در زمينه ادبيات هميشه با قدرشناسي فراواني...

اشتراک گذاری

عبدالحميد مبارز هفتاد سال روزنامه نگاري

پرتو نادري مدتي مي‌گذرد که عبدالحميد مبارزيکي از پيش‌گامان روزنامه نگاري و تاريخ نويس کشور در بستر بيماري...

اشتراک گذاری

کتاب «در بارة فلسفه علوم اجتماعي» از چاپ برآمد

کتاب «در بارة فلسفه علوم اجتماعي» اثر استاد سيد حسين اشراق حسيني اخيرن از چاپ برآمد. اين اثر...

اشتراک گذاری

دشواري‌هاي نوشتن

گاهي نوشتن چقدر دشوار است و گاهي‌هم چقدر آسان؛ اما براي من آن روزهاي خوب گذشته اند که...

اشتراک گذاری

سقوط مينارجام؛ لکه‌ ننگ بر دامن وزارت اطلاعات و فرهنگ

متأسفانه‌تنديس‌هاي تاريخي باميان را گروه طالبان به‌دستور دشمنان افغانستان نابود کردند، اما در حال حاضر مينار جام ولايت...