فرهنگ و هنر

اشتراک گذاری

 طرزی و شهیدان ظلم فرنگ

  پرتونادری /بخش نخست « شهیدان ظلم استعمار» نه تنها یکی از معروف‌ترین شعرهای طرزی است؛ بل‌که با...

اشتراک گذاری

محمود طرزي پايه گذار شعر مشروطيت

پرتونادري/ بخش سوم و پاياني آن گونه که طرزي اشاره مي‌‌‌‌کند، امير حبيب‌الله دل‌بستة شکار« بودنه» بوده و...

اشتراک گذاری

محمود طرزي  پايه گذار  شعر مشروطيت

پرتونادري/ بخش دوم . . . شايد بتوان گفت که اين شعر محمود طرزي همان مانفست ادبي يا...

اشتراک گذاری

محمود طرزي پايه گذار شعر مشروطيت

پرتونادري/ بخش نخست محمود طرزي به روز اول سنبله 1244 خورشيدي در شهر غزني در جوار مزار حکيم...

اشتراک گذاری

سراج الاخبار و ادبیات پای‌داری  

پرتو نادری محمود طرزی با پیوند و نفوذی که بر امیر حبیب‌الله و بر دربار داشت، توانست موافقت...

اشتراک گذاری

 جنبش مشروطیت و شعر پای‌داری

پرتونادری/ بخش سوم و پایانی با چنین تحولاتی بود که نخستین اندیشه‌های آزادی خواهی و مشروطیت در درکابل...

اشتراک گذاری

جنبش مشروطيت و شعر پاي‌داري

پرتو نادری / بخش دوم . . .  حبيب‌الله خان درحالي معاهدة خال را امضاکرد و بر معاهدة...

اشتراک گذاری

جنبش مشروطيت و شعر پاي‌داري

پرتو نادري/ بخش نخست مرگ اميرعبدالرحمان، بزرگ‌ترين ديکتاتور و امير خودکامة افغانستان در 1901 ميلادي درحقيقت پايان يکي...

اشتراک گذاری

بلخی، صدایی بلند عدالت

پرتونادری تاریخ نشان نمی‌دهد که شاعری برای فرو افگندن نظامی، سازمان یا حزب سیاسی پایه‌گذاری کند و بعد...

اشتراک گذاری

چه ابتلا است که در هر بلاد مي‌نگرم – نزاع مذهب و جنگ نژاد مي‌نگرم

  احمد سعیدی پنجاه و يک سال از شهادت سيد اسماعيل بلخي آموزگار پرشور و انقلابي نستوه مي‌گذرد. به...