فرهنگ و هنر

اشتراک گذاری

جايگاه واژه در منظومة انديشه‌هاي شاعران

  قسمت سوم پرتو نادري     ابوالمعاني ميرزا عبدلقادر بيدل دريکي ازترکيب بندهاي خويش که به بيان...

اشتراک گذاری

واژه و جايگاه آن در نظام زبان

  2 پرتو نادري زبان ژرف‌ترين واستوارترين وسيلة پيوند و تفاهم درميان انسان‌هاست. نوع نظامي است که« واژه»...

اشتراک گذاری

همه چيز را با نور زبان مي‌بينيم و مي‌شناسيم

  بخش اول: پرتو نادری: داريوش اشوري يکي از دانش‌مندان ايراني، زبان را به نور همانند مي‌سازد. او...

اشتراک گذاری

شبرنگ، شاعري که در انزواي روزگار شعر مي‌ تند

  يعقوب يسنا کريمه شبرنگ، شاعري است که شعرهايش به‌خصوص ازنظر انديشه، شاخصه‌هاي خود را دارد. خوبي شعرهاي...

اشتراک گذاری

دروغ‌گویی هنر سیاست نیست!

  پرتو نادری   بسیار شنیده ایم که شماری ساده انگارانه می‌گویند: سیاست دروغ و دروغ پردازی است....

اشتراک گذاری

برد ه گی و برد ه های مدرن

نصرالله نيک‌فر  در باره‌ي برده‌داري و برده فروشي و زمانه‌ي آن چيزهاي زيادي شنيده‌ايم و خوانده‌ايم، اين‌که برده...

اشتراک گذاری

نوخسرواني قالبي براي کوتاه سرايي!

  پرتو نادري   ( بخش دوم ) اخوان  شعر «گزارش» را در مهرماه يا ميزان 1334 خورشيدي...

اشتراک گذاری

نوخسرواني قالبي براي کوتاه سرايي!

  پرتو نادري ( بخش نخست) نوخسرواني با نام مهدي اخوان ثالث چنان پيوند خورده است که خسرواني...

اشتراک گذاری

ضحاک و ضحاکيان روزگار

  پرتو نادري ضحاک ماردوش در سرزمين اسطوره‌ها، اورنگ‌نشين نامشروع و خون‌خواره‌يي است. او روح خود را به...

اشتراک گذاری

ضحاک و ضحاکیان روزگار

پرتونادری   ضحاک ماردوش در سرزمین اسطوره ها، اورنگ نشین نامشروع و خون خواره یی است. او روح...