فرهنگ و هنر

اشتراک گذاری

پرسش هاي نوروزي و پاسخ به آن ها

  قسمت دوم و پاياني گروهي شايد بگويند، آيا ازين حديث نمي‌توان استنباط کرد که يگانه دو روزي...

اشتراک گذاری

پرسش هاي نوروزي و پاسخ به آن ها

بخش اول در هياهوي تحريم و تحليل نوروز، از برخي دوستان خواستم تا مهم‌ترين پرسش هاي مربوط به...

اشتراک گذاری

نشست منطه‌يي مارشناسان!

پرتو نادري پردة نخست گفتند چندي پيش مار روزگارديده‌يي ازکوهستان‌هاي‌ ‌بلندي فرود آمده و در يکي از دهکده‌هاي...

اشتراک گذاری

ظاهر هويدا و آن پنج شنبة شاد

پرتو نادري در آن سال‌هاي دشوار و داغ، سال‌هاي که هجوم ملخ‌هاي سرخ، کشتزاران هرگونه اعتمادي را در...

اشتراک گذاری

پس از چهل سال سکوت

بخش دوم و پاياني: دهه پنجاه خورشيدي بود که داوود سرمد در جامعة فرهنگي و رسانه‌يي کابل به...

اشتراک گذاری

پس از چهل سال سکوت

بخش نخست: تمهيد؛ اين هفته گرينة شعرهاي داودد سرمد يکي از چهره‌هاي شاخص شعر پايداري زير نام «...

اشتراک گذاری

از خودبيگانه‌گي و فرهنگ ستيزي در افغانستان

نصرالله نيک‌فر / بخش دوم: فرهنگ چيست؟ در معناي فرهنگ گفته شده؛ «واژه‌ي فرهنگ در كتاب‌هاي لغت فارسي...

اشتراک گذاری

تو اگر در تپش باغ خدا را ديدي

سروش دباغ: او نيز گذشت از اين گذرگاه وان کيست که نگذرد از اين راه چندين دهه است...

اشتراک گذاری

از خودبيگانه‌گي و فرهنگ ستيزي در افغانستان

نصرالله نيک‌فر: چکيده در اين پژوهش کوشش شده است تا خود بيگانه‌گي و فرهنگ‌ستيزي در افغانستان ريشه‌يابي شود....

اشتراک گذاری

«نارسیس» در سیمای منار جام

پرتو نادری / بخش نخست: تاریخ باستان شناسی افغانستان روز بیست و هفتم جون دوهزار و دو میلادی...