فرهنگ و هنر

اشتراک گذاری

عبدالحميد مبارز هفتاد سال روزنامه نگاري

پرتو نادري مدتي مي‌گذرد که عبدالحميد مبارزيکي از پيش‌گامان روزنامه نگاري و تاريخ نويس کشور در بستر بيماري...

اشتراک گذاری

کتاب «در بارة فلسفه علوم اجتماعي» از چاپ برآمد

کتاب «در بارة فلسفه علوم اجتماعي» اثر استاد سيد حسين اشراق حسيني اخيرن از چاپ برآمد. اين اثر...

اشتراک گذاری

دشواري‌هاي نوشتن

گاهي نوشتن چقدر دشوار است و گاهي‌هم چقدر آسان؛ اما براي من آن روزهاي خوب گذشته اند که...

اشتراک گذاری

سقوط مينارجام؛ لکه‌ ننگ بر دامن وزارت اطلاعات و فرهنگ

متأسفانه‌تنديس‌هاي تاريخي باميان را گروه طالبان به‌دستور دشمنان افغانستان نابود کردند، اما در حال حاضر مينار جام ولايت...

اشتراک گذاری

سنگيني آفتاب بردوش من است

اخيرن جانور شناسان به اين نتيجه رسيده اند که در ميان ضحاک‌ ماران يا ضحاک ماردوش و خاندان...

اشتراک گذاری

جنده/ ژنده، يا درفش کاوياني؟!

خود اگر ندانيم ديگران مي دانندکه ما هرچيز را به گند مي‌کشيم و با هرچيز شوخي مي‌کنيم. ياهم...

اشتراک گذاری

«مرغ دل‌كم از قفس تنگ بر آمد»

پس از طلوع نخستين خورشيد نوروزي نسترن‌ها و نرگس‌ها با عطر تن شان که نسيم صبح بهاري را...

اشتراک گذاری

بحثِ نوروز، بحثِ ديني نيست!

در سال‌هاي پسين بحث و جدل‌ها در مورد نوروز در افغانستان بيشتر ناظر بر مباحث معرفت‌شناسانه بوده است....

اشتراک گذاری

نوروز؛ سنتِ کهن و ماندگارِ در تاريخ بشريت

جشنِ نوروز پيشنه و قدمتِ تاريخي دارد، اين سنتِ پسنديده جهاني فراترا از حوزه تمدني پارسي تا مرزهاي...

اشتراک گذاری

جايگاه افغانستان در حوزه‌ي فرهنگي جشن نوروز کجاست؟

نخست درباره‌ي «چرايي» اين پرسش مي‌پرسيم؛ يعني ضروت چيست‌که اين پرسش مطرح شود. به نظر من جشن نوروز...