سرمقاله

دیپلماسی ناکام حکومت!

  قرار است روز جمعه نشست مسکو برای صلح افغانستان در آن شهر برگزار گردد. این نشست باری...

طالبان سیاست زمین سوخته را در ارزگان نیز عملی کردند!

جنـگ در ارزگان کـه اخیـرن میـان طالبـان و نیـرو هـای مردمـی در گرفته اسـت قابـل درنگ و تأمل...

مردم افغانستان از کشته شدن سميع الحق شادمان شدند!

  طراحان طالبان عمدتاً امريکايي و پاکستاني هستند، اما نقش علماي پاکستان در شکل گيري طالبان به دستور...

سلامت روحي رييس جمهور مهم است!

سید مکارم در حالي که انتخابات مجلس نماينده گان همراه با تقلب هاي گسترده در کشور انجام شد...

کفش کهنه در بيابان غنيمت است!

  در ماه هاي اخير رويداد هاي در منطقه پيش آمد که نشان مي‌داد امريکا در روند گفت‌وگو...

گفت و گوهای صلح به محوریت حکومت افغانستان انجام شود!

  صلح در افغانستان رویای بزرگی است که افزون بر مردم افغانستان، باشنده گان بسیاری از کشور های...

چرا انتخابات‌رسوا داشتيم ؟

  انتخابات سالم و شفاف در هر کشوري مربوط به کار کميسيون برگزار کنندة انتخابات مي باشد. اين...

نظام را دو دسته به طالبان واگذار نکنيد!

قشلاقی   حالا که مذاکره براي برقراري صلح در افغانستان آغاز گرديده و امريکا روند گفت‌وگو ها را...

به همه شکایات با دقت رسیده‌گی شود!

  افغانستان دو سه سال بود که پارلمان معیوبش به گونه غیر قاقونی فقط با حکم رییس جمهوری...

چگونگي شهادت جنرال عبدالرازق برملا شود!

  هفته گذشته جنرال عبدالرازق فرمانده پوليس قندهار  چهره‌يي ضد طالباني و داعشي در يک رخداد حيران کننده...