سرمقاله

يادى از آن روز سياه!

امروز ششم جدي و برابر است با سي و هشتمين سالروز تجاوز ارتش سرخ به افغانستان. در چنين...

طرح جديد وزارت داخله زودتر عملى شود!

نیرو های امنیتی و دفاعی کشور امروزه در کار تأمین امنیت شهروندان در سراسر کشور مصروف اجرای وظیفه...

حمايت   از خبر نگاران  مسؤوليت حكومت  است!

پس از سقوط طالبان در کشور در آغاز  دهه نود و شکل گيري نظام کنوني، يکي از دست...

زير كاسه حتماً نيم كاسه است!

از دو سه سال به این سو، شماری از مشاهدان، گزارش کرده اند که چرخبال های ناشناس و...

افغانستان به حمايت امريكا نياز دارد!

مايک پنس، معاون رييس جمهوري امريکا ديروز سفر غير منتظره به کابل داشت. او در حالي به کابل...

معتادان؛ سوخته‌گان زنده‌گي اند، به آن‌ها رسيده‌گي کنيد!

زمستان در سراسر کشور بيداد مي کند. در چنين سرماي جان سوز و طاقت فرسا، همةمان به خانه...

 ارگ، سياست حذف را در پيش گرفته است

قشلاقی   بسياري ها اشرف غني رابه عنوان روشنفکر تحصيل کرده که در علوم اجتماعي و جامعه و...

پاکستان منافق خواهان پايان جنگ  در افغانستان نيست !

  يکي از بدبختي‌هاي کلان مردم افغانستان اين است که از لحاظ جغرافيايي همسايه کشوري مي باشد که...

ازروند توزيع شناسنامه هاى برقى حمايت مى كنيم!

گزارش شده که حکومت مصمم گرديده تا روند توزيع شناسنامه هاي برقي را در کشور به زودي آغاز...

كابل از شهروحشت بيرون ساخته شود!

از اسباب و عوامل بد امنی در شهر کابل، یکی هم این است که  در شهر کابل افراد...