سرمقاله

عساکر پاکستان (طالبان) هنوز هم به جنگ باور دارند!

سید مکارم آن گونه که طالبان کرام!! گفته بودند در فکر آتش بس در ماه مبارک رمضان نيستند...

مذاکرات با طالبان متوقف شود!

در حالی که خلیل زاد دور ششم مذاکرات صلح با طالبان را آغاز کرده است و در چهار...

سرمقاله: روزه دار واقعی باشیم!

ماه مبارک رمضان دیروز فرارسید و مسلمانان در سراسر جهان تا یک ماه دیگر روزه دار بوده و...

دست‌آورد جرگه، هیچ !!

افغانستان در هفته ای که گذشت شاهد برگزاری جرگۀ مشورتی صلح بود. این جرگه در شرایطی برگزار شد...

جرگه صلح توب را به ميدان حکومت انداخت!

جرگه مشورتي صلح ديروز به کارش پايان داد و در اين نشست حدود پنجاه کميته کاري در مورد...

جنگ بيهوده در کشور پايان خواهد يافت!

در پيوند به تأمين صلح و ثبات در افغانستان تا اکنون دو روند گفت و گو با طالبان...

سرمقاله غیر نظامیان را هدف قرار ندهید

جنگ افغانستان مانند هر جنگ دیگری عامل کشتار هزاران انسان دراین سرزمین بوده است. ما چهل سال است...

به غایله خونین جنگ پایان داده شود!

در حالی که امیدواری های مردم ما پس از پنج دوره گفت و گو های نماینده گان طالبان...

اول جوزا بحران ديگر براي کشور!

دادگاه عالي کشور با صدور حکمي، ادامه کار رييس جمهوري در مجموع دوام کار حکومت وحدت ملي را...

سرمقاله: چرا دو صد و پنجاه تن نخبه در برابر بیست و پنج بی فرهنگ؟

پس از اینکه حکومت فهرست نام‌های اشتراک کننده‌گان نشست دوحه را اعلام کرد و قرار است دوصد و...