سرمقاله

نشست مجمع عمومي سازمان ملل فرصتي براي افغانستان!

قرار است رييس جمهور غني در نشست مجمع عمومي سازمان ملل متحد اشتراک کند. محور اصلي سخنراني آقاي...

آيا انتخابات قصه مفت است؟

مطابق توافقنامه سياسي، توزيع شناسنامه‌هاي برقي بايد در همان ماه‌هاي نخست شکل گيري حکومت وحدت ملي انجام مي‌شد....

هزينه بلند عروسي مشکل بزرگ اجتماعي

هزينه کمر شکن مراسم عرو سي و فاتحه خواني از مشکلات اجتماعي بسيار بزرگ در کشور است که...

اگر طالبان نابود نشوند یازدهم سپتمبر تکرار خواهد شد!

دیروز یازدهم سپتامبر، برابر به روزی بود که در سال دوهزار و یک تروریست هایی که به سازمان...

وزارت خارجه کشور فعال تر شود!

اعلام راهبرد جديد امريکا در مورد افغانستان، هراس افکنان و حاميان شان را نگران ساخته است. پاکستان در...

رهرواني که مي‌خواهند مسعود را بدنام کنند !

ياد بود از شانزدهمين سالروز شهادت احمدشاه مسعود قهرمان ملي کشور با جنبه‌هاي مثبت و عالي آن به...

نظاميان برما و فرماندهان طالبان در جنايت دست بالا دارند

نظاميان ستمگر ميانمار بار ديگر روند جنايت و کشتار اقليت مسلمانان را در روهينگنا از سر گرفته اند....

طالبان نابود مي شوند!

به گزارش رسانه هاي امريکايي، قرار است از هواپيماهاي جنگي B-52 بار د يگر در جنب هواپيماهاي بمب‌افگن...

رهبران اشرار و توطيه‌گر بايد از کابل بيرون رانده شوند

سيد مکارم روزهاي عيد قربان بدون کدام حادثه کلان در شهرها سپري شد. نيروهاي امنيتي کشور در اين...

چرا از يک سوراخ چند بار گزيده مي شويم؟

ديروز بازهم هراس افگنان دست به جنايت زدند و در برابر کابل بانک واقع مکروريان دوم شهرکابل، حمله...