سرمقاله

معضل حل ناشدة شناسنامه هاي برقي

مسأله شناسنامه هاي برقي چند سال است که در ميان مجلس و رياست جمهوري به يک مسأله پر...

گشايش بندر چابهار يا رهايي افغانستان از وابستگي به پاکستان!

بندر چابهار ديروز توسط مقام هاي هند و افغانستان گشايش يافت و گفته مي شود اين نخستين گام...

واي به روزي که بگندد نمک!

اين روز هاي حال و هواي مجلس نماينده گان در پارلمان کشور عوض شده است. تنش و تشنج...

عربستان سعودي دست حمايت از طالبان بردارد!

بنابر گزارش رسانه ها، محمد بن سلمان، وليعهد عربستان سعودي مي گويد که به دنبال بازگرداندن اعتدال اسلامي...

هند مي‌سازد پاکستان ويران مي کند!

هندوستان کشور پهناوري با دموکراسي نوين و بزرگ است. اين سرزمين که در تنوع دراديان، زبان ها، اقوام،...

از اعدام طالبان جنايتکار استقبال مي کنيم!

چندين سال مي شود که شمار زيادي از تروريست هاي خطرناک در زندان پلچرخي کابل در حالي مهمان...

مهره های خاین نباید به نهادهای انتخاباتی راه یابند!

قشلاقی يک عضو ارشد کميسيون مستقل انتخابات درهفته گذشته به دستور رييس جمهوري از وظيفه اش به اتهام...

پاکستان انتقام اعضاي شبکه حقاني را از مردم افغانستان مي گيرد!

جنگ و خشونت طي هفت روز اخير در برخي از ولايت ها جان ده هاتن از منسوبين نهاد...

ملاامامان طرفدار طالبان از مساجد اخراج شوند!

حمله مليشه هاي پاکستاني (طالبان) در روزهاي گذشته به مراکز نظامي در چند ولايت کشور و شهادت تعداد...

چرا مسؤولان امنيتي درس عبرت نمي‌گيرند؟

حادثۀ دیروز در شهر گردیز ولایت پکتیا درنوع خود در آن ولایت کم سابقه بوده است. تروریست ها...