سرمقاله

سرمقاله: بحران آفرینی برای سلامت کشور خطرناک است!

برکناری و مقرری در هرنظامی یک امر عادی ومعمولی اداری است که انجام می شود، اما افغانستان دریک...

سرمقاله: حضور ناتو درافغانستان؛ نیازمند مبارزه جدی‌تراست

سازمان ناتو در حالی از افزایش نیروهای نظامی به افغانستان خبر داده است که حدود دو هفته بیشتر...

سرمقاله: ملاعمر مزدور نظامیان پاکستانی بود!

عنایت شریف: گفته های خانم بتی‌دم خبرنگار هالندی مبنی‌بر این‌که ملا عمر هرگز در پاکستان پنهان نشده و...

سرمقاله: حکومت از قاچاق آهن‌پاره‌های کهنه جلوگیری کند!

رشد صنایع در کشور یکی از راز های شکوفایی اقتصادی هر کشوری منجمله افغانستان می باشد. این فرصت...

سرمقاله حق داریم از برگشت طالبان در هراس باشیم!

دور پنجم مذاکرات صلح نماینده گان امریکا و طالبان وارد سیزدهمین روز خود شد. مذاکرات هنوزهم در پشت...

سرمقاله چرا نهادهای کشفی ضعیف عمل می کنند؟

به اثر حمله موشکی تروریستان بر گردهمایی در مصلای شهید عبدالعلی مزاری در غرب کابل که روز (پنجشنبه...

سرمقاله: روزنه‌ي اميد براي انتخابات در کشور!

سرانجام پس از سال‌ها انتظار، مطابق روش معقول و دموکراتيک و مطابق انتظارات مردم کشور، اعضاي کميسيون هاي...

سرمقاله: ما نیز باور داریم که طالبان قابل اعتماد نمی باشند!

در حالی که گفت و گو میان نماینده گان ایالات متحده امریکا و طالبان در دوحه‌ی قطر ادامه...

سرمقاله: تروریستان از آزادی رسانه‌ها بیم دارند!

افغانستان در هفده سال گذشته در زمینه رسانه ها پیشرفت های گسترده‌یی داشته است. حاصل این پیشرفت ها...

برای کنترول و مهار حوادث ناگوار طبیعی آماده باشیم!

بـاری هـا و بارنـده گی هـای متـداوم در کشـور نویـد مـی دهـد کـه سـال آینـده، سـاال پر برکـت...