سرمقاله

افزایش تلفات نیروهای امنیتی قابل اندیشه است!

از اواخـر ماه حوت سـال گذشـته تـا اکنون آمار تلفـات نیرو هـای امنیتـی در جنگ با طالبان افزایش...

به هوشدارهاي اداره هواشناسي بي اعتنا نباشيد!

پيش گويي هاي اداره هواشناسي کشور مشعر است که در چند روز آينده باران هاي شديدي در بسياري...

سرمقاله صلح در افغانستان ضرورت به تضمین جامعه جهانی دارد!

دست یابی افغانستان به صلح آرمان بزرگیست که هر شهروند این کشور آن را در دل می پروراند....

ازمذاکره طالبان با طالبان حمایت نشود!

دراین روزها بحث داغ همه رسانه ها و محافل سیاسی موضوع مذاکره با طالبان است. برخی از گروه...

تا رفتن به مذاکرات اختلافات خود را حل کنید!

با آن که هنوز در مورد انجام گفت و گو های صلح میان حکومت و مذاکره کننده گان...

مجرمین خطرناک اعدام شوند !

افغانستان در دوران جدید پسا طالبانی، گام های سازنده ای در راستای تطبیق قانون برنداشته است. این امر...

سرمقاله در نتيجه اختلافات طالبان امتياز بيشتر به دست مي آورند!

اختلاف ميان نهادها و چهره هاي برجسته سياسي سبب شده تا پروسه تأمين صلح در کشور و مذاکره...

از برنامه حکومت حمایت شود!

مسأله صلح در افغانستان یکی از عمده ترین روندهایی است که با تلاش های همه جانبه ایالات متحده...

سرمقاله شهر کابل یا دوزخ دنیا!

شهر کابل از لحاظ وقوع جرم و جنایت بدترین شب‌ها و روز ها را سپری می کند. مردم...

سرمقاله: فقر مصيبت بزرگ براي مردم کشور !

افغانستان از کشور هاي فقير و جهان سومي است که مردم آن ساليان متواليست بار سنگين فقر را...