سرمقاله

آيا حکومت از داعش حمايت و عصبيت هاي قومي را دامن مي زند؟

ديروز برخي از اعضاي مجلس نماينده گان يک بار ديگر از حضور داعش در مناطق گوناگون کشور اظهار...

درنشست عمان افغانستان بازي پاکستان را نخورد

نشست چهار جانبه صلح افغانستان امروز درعمان برگزار مي گردد. اين نشست که هميشه در اسلام آبادو کابل...

لويه جرگه عنعنوي يا بازگشت حامد کرزي به قدرت

حامد کرزي رييس جمهور پشين بعد از مدت ها اخيراًدريک کنفرانس خبري گفت، راه حل اساسي کشور، برگزاري...

مجلس سنا هم احساس مسؤوليت کند

مجلس نماينده گان کشور پس از انتظارات فراوان مردم، سرانجام دست به يک کار جدي زد و ماليات...

رابطه شيخ هاي عرب با طالبان اغماض نشود!

سیدمکارم افغانستان بار دگر در محراق توجه جهانيان قرار گرفته ا ست. حال جامعه جهاني به اين باور...

پاکستان برف خود را بالاي بام ما مي اندازد

اين ديگر به همه گان معلوم است که بيشتر از بيست گروه تروريستي همين اکنون در پاکستان فعاليت...

جنگ در افغانستان امنيت جهاني را تهديد مي کند!

شانزده سال از حضور نيرو هاي امريکا در افغانستان سپري شد. اين نيرو ها بربنياد مصوبات سازمان ملل...

رسوايي انتخابات گذشته تکرار نشود!

اعضاي شوراي تفاهم جريان هاي سياسي ديروز در يک نشست خبري اعلام کردند که کميشنران کميسيون هاي انتخاباتي...

حکومت وحدت ملي به تعهدات اش عمل نکرده است!

نشست دو روزه کشور هاي کمک کننده براي افغانستان در شهر کابل، به پايان رسيد. اين نشست به...

غده سرطاني در غوربند جراحي شود!

تحولات تازه در لايت پروان مايه نگراني و دردسر کلان براي دولت مرکزي بوده مي تواند. سالهاي درازي...