سرمقاله

سرمقاله پاکستان هنوز هم از تروريستان حمايت مي کند!

پس از نشست مسکو، قرار است هيأت طالبان در هفته جاري با مقامات پاکستاني از جمله نخست وزير...

سرمقاله چرا تعديل قانون انتخابات؟

در حالي که هنوز سرنوشت برگزاري انتخابات آينده در هاله يي از شک و گمان ها قرار گرفته...

شفافيت انتخابات را زير سوال نبريد!

رييس جمهور غني در اين اواخر تعدادي از چهرههاي جديد را در برخي از کرسيهاي دولتي درمرکز و...

سرمقاله: با این بی‌اتفاقی‌ها کشور را تباه نکنید!

در حالی که تلاش ها برای تأمین صلح در کشور ادامه دارد، اما اختلاف میان برخی از چهره...

سرمقاله سیاست یک بام و دو هوای حکومت!

گزارش شده است که حکومت افغانستان دیروز اعلام کرد که بخاطر سفر شماری از نماینده گان طالبان به...

سرمقاله: افغانستان دوباره در سیاهی فرو خواهد رفت؟

در جریان سه ماه گذشته دومین نشست در مورد صلح افغانستان در مسکو برگزار شد. در این نشست...

سرمقاله: به هوش بياييم!

مردم باور دارند که حکومت جديد پساطالباني مي توانست در اين هفده سال گذشته با استفاده بهينه از...

سرمقاله: در نشست‌های صلح از منافع ملی حمایت شود!

روز سه شنبه مسکو پایتخت روسیه یک بار دیگر میزبان نماینده‌یی از طالبان و برخی از سیاسیون مخالف...

سرمقاله: از اردوی افغانستان چون جان حفاظت کنید

در حالی که برگزاری گفت وگو های صلح برای چندمین مرتبه در قطر، امیدواری هایی را برای مردم...

سرمقاله: امريکا و پاکستان از پروژه طالبان بهره برداري مي کنند!

سيد مکارم: بازهم مذاکرات صلح با طالبان و چگونگي پيوستن آنها در نظام سياسي کشور از بحث هاي...