سرمقاله

سرمقاله: مهمان خانه های خارجی ها بلای جان مردم شده است!

در هفته پیش به اثر حمله انتحاری (موتربمب) در یکی از مهمان خانه های خارجی ها واقع ناحیه...

طالبان با قوت بیشتر سرکوب شوند!

در حالی که روند گفت‌وگو های امریکا با نماینده گان طالبان به بن بست رسیده است، به نظر...

سرمقاله: داعیه طالبان برای خلع سلاح، مشمول خود آنان نیز باشد!

گزارش شده است که خلیل زاد نمایندۀ وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان گفته است که طالبان شرط...

سرمقاله: کشورهای همسایه برای ما تصمیم نگیرند!

از آن گاه که افغانستان کشوری جنگ زده است، سیاست هایش در عرصه های خارجی و داخلی همیشه...

سرمقاله: انتظار شهریان کابل پایان خواهد یافت!

اقدامات اخیر وزارت داخله کشور در راستای بازداشت جنایت کاران مشهور که فراری اند و زیر پیگرد قرار...

سرمقاله: کابل شهر وحشت!

شهر کابل به یک شهر وحشت و کاملن ناامن تبدیل شده است. به جز از تهدید گروه های...

سر مقاله: صلح عادلانه می خواهیم !

دور پنجم گفت‌وگوهای صلح میان خلیل زاد نماینده وزارت امور خارجۀ امریکا و نفرات طالبان قرار است امروز...

سرمقاله: در سرای شهزاده کابل چه خبر است؟

پس از این که در انتخابات پیشین ریاست جمهوری که حدود چهار سال و چند ماه قبل برگزار...

سرمقاله: بیجا شده گان به دستگیری نیاز دارند!

افغانستان از چهل سال به این سو گرفتار مشکلات فراوانی گردیده است. این مشکلات عمدتاً به سبب ادامه...

سرمقاله: از گروه طالبان استفاده ابزاری می شود!

مذاکره و تأمین صلح در افغانستان خبر داغ رسانه های ملی و بین المللی شده است. پس از...