سرمقاله

امريکا روز مردم افغانستان‌را سياه خواهد کرد!

ماه هاست که هنگامه گفت‌وگو با طالبان که امريکا پشت سر آن ايستاده است، اين گروه را به...

طالبان، همان طالبان سابق اند!

در حالی که ما در آستانۀ آغاز نهمین دور گفت‌وگوهای صلح میان نماینده‌گان امریکا و طالبان قرار داریم،...

تو کز محنت دیگران بی غمی – نشاید که نامت نهند آدمی

رخداد المناک و فاجعه بار هوتل شهر دبی، مانند رخدادهای خون‌بار دیگر چون جنبش روشنایی، حمله بر مساجد...

تأمين صلح در کشور در اولويت قرار گيرد!

قشلاقی راي زني‌ها در مورد نهايي شدن توافق‌نامه صلح افغانستان وارد مرحله حساس گرديده است. هم نماينده‌گان طالبان...

طالبان بازهم جنایت کردند

رويدادهاي روزهاي گذشته نشانه آن است که وضعيت امنيتي در کابل، پايتخت کشور بدتر شده است. رخنه جنگ...

جنایات طالبان در شمالی هرگز فراموش نمی‌شود!

طالبان در پنج سال امارت شان که پسوند اسلامی هم داشت کارنامه سیاهی از خود به یاد گار...

پایان هرجنگ صلح است!

جای تردید نیست که پایان هر شب تیره صبح روشن است، به گواهی تاریخ پایان هر جنگ صلح...

امریکا همه چیز را به طالبان واگذار می‌کند؟

در حالی که دور دیگری از گفت‌وگو ها میان نماینده‌گان امریکا و طالبان در قطر ادامه دارد، گفته...

دل سردی‌ها از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری!

در حالی که کمتر از دوماه به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان مانده است، بی‌باورها به برگزاری انتخابات...

آیا صلح تامین خواهدشد، یا جنگ‌های تازه در انتظار افغانستان خواهد بود؟

اعلام خروج تدریجی نیروهای امریکایی پیش از انتخابات امریکا توسط وزیرخارجه آن کشور  هر چند غیرمنتظره نبوده است،...