سرمقاله

آقاي ترامپ! عامل بدبختي کشور ما شما هستيد

زمانه‎ي ما رنگ هاي غريبي دارد. گفته اند که سياست دوست و برادر ندارد و ما اين نکته...

سرمقاله: آلوده‌گی هوا تهدید جدی برای شهروندان کابل

در حالی‌که پاییز در حال بیرون شدن بود تا زمستان جایش را بگیرد، گزارش شد که کابل در...

سرمقاله: در بیل ماست مایه نمی شود!

آن‌گونه که انتظار می رفت کمیسیون مستقل انتخابات زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، شورا های ولایتی، شورای ولسوالی...

سرمقاله: پوز طالبان را باید به خاک مالید!

طالبان گروهی نیست که با تساهل و مدارا در رابطه به مسأله جنگ و صلح افغانستان رفتار و...

سرمقاله: «سرش را مي زنيم و سنگرش را مي گيريم»

پس از چالش ها و قلدر گري هاي طالبان که در روند گفت‌وگو هاي صلح راه اندازي کردند،...

سرمقاله: مسؤولیت وزارت داخله تأمین امنیت باشنده گان کشور است!

در هفته گذشته در دو نهاد امنیتی کشور یعنی وزارت داخله و دفاع سرپرستان جدید معرفی شدند. اسدالله...

سرمقاله: اوضاع در کشور مي تواند بحراني تر گردد!

پس از آن که امريکايي ها در گفت‌وگو با طالبان را باز کردند، تحليل گران داخلي و خارجي...

سرمقاله: امتیاز دادن به طالبان امتیاز به پاکستان است!

وزیر خارجه پاکستان دیروز دوباره وارد کابل شد و با رییس جمهور غنی و وزیرخارجه کشور دیدار کرد....

سرمقاله: دير آيد خوش آيد !

در حالي که از عمر قانوني حکومت وحدت ملي چند ماه محدودي باقيمانده است، رئيس جمهور در يک...

مردم نمی خواهند طالبان دوباره به قدرت برسند!

سرمقاله روز یک شنبه (2 10 1397) در بحبوحه گفت‌وگو های صلح میان امریکا و طالبان  در قطر...