سرمقاله

پاکستان دست از شرارت بردارد!

  مسأله صلح افغانستان، شاید همان مدینه فاضلۀ را مانند باشد که ما تا دیر ها به آن...

بي تفاوت نباشيد !

  مسجد، در  دين مبين اسلام از اماکن مقدس و تعرض ناپذير بوده و حرمت گذاشتن به آن...

چرا دوام حکومت با نفاق افگني؟

  زعماي کشور هاي دنيا هميشه براي اتحاد و همبستگي مردمان کشور هاي شان مي انديشند و راه...

رییس جمهور اشتباه کرده است!

سـرانجام پـس از انتظـارات فـراوان، رونـد توزیـع شناسـنامه هـای برقی در کشـور در حالـی آغـاز یافـت کـه موجـی...

چه ‌شد آن وعده‌هاي رييس جمهور؟

  روز گذشته، روز جهاني کارگر بود- روزي که ديگر در افغانستان به آن اهميتي گذاشته نمي شود...

سگ زرد برادر شغال است!

  رخداد هاي خونين ديروز در شهر کابل و بعد ولايت قندهار، گوياي واقعيت تلخيست: «اين خون هاي...

خبر خوش براي افغانستان !

  هند و چين  دو کشور بزرگ منطقه و جهان اند. چين حالا دومين اقتصاد دنيا را دارد...

جنگ برای طالبان افتخار نیست!

قشلاقی   آن گونه که انتظار می رفت، طالبان بار دیگر در آغاز بهار، به دولت اعلان جنگ...

اصلاحات يا عقده گشايي؟

    سياست گذاري در دولت ها، نشان گر تبحر و دور انديشي رهبران شان در راستاي خدمت...

ستون پنجم شاخ و دم که ندارد!

  طالبان در حالی که قساوت و بیرحمی را در برابر شهروندان کشور افزایش داده اند و به...