سرمقاله

امريکا بر ضد تروريستان در افغانستان قاطعيت نداشته است!

    امروز نهمين فرمانده عمومي نيرو هاي حمايت قاطع در افغانستان در حالي شروع به کار کرد...

کابل شهر با صدها مشکل!

  شهر کابل در  شانزده سال گذشته تغییرات چشم گیری یافته است. این شهر  در نتیجه جنگ های...

احتمال سقوط شهرها وبی تفاوتی نهاد‌های مسوول

  پس از سقوط ولایت غزنی نگرانی‌ها از سقوط برخی شهرها مانند فراه ، پکتیا، هلمند ، فاریاب...

نهادهاي کشفي مقصر اند!

  اداره بازرس ويژه‌ي امريکا براي بازسازي افغانستان «سيگار»  در گزارش تازه اش از افزايش 78 درصدي حملات...

حکومت در سیاست کادری خود ناکام است!

حکومـت وحـدت ملی در شـمار دیگر کاسـتی هایـش، در سیاسـت کادری خویـش نیـز نـاکام بـوده اسـت. آن گونه...

مديريت معيوب عامل افزايش تلفات نيروهاي امنيتي

  وزارت دفاع افغانستان از دشواري‌ها و چالش‌هاي بيشتر در ادامه سال جاري خورشيدي براي نيروهاي امنيتي و...

ابهامات در موردعدم اشتراک حکومت در نشست مسکو

  اعلام اشتراک نکردن نماينده‌گان حکومت افغانستان در نشست مسکو از سوي وزارت امورخارجه اين کشور حاکي از...

خلیل زاد و ماموریت جدید

 با اعلام این خبر که زلمی خلیل زاد باردیگربه حیث سفیر ونماینده امریکا به افغانستان اعزام خواهد شد،...

ازحکومت ديگر نبايد انتظار داشت؛ مردم خود تصميم بگيرند

  محمداشرف غني، در سفري که روز گذشته به ولايت غزني داشت، گفته است که ارتش پاکستان بايد...

قتل عام مردم غزني و خوش‌بيني حکومت به گفت‌وگوهاي صلح!

  ز در حالي که هراس افگنان طالب بار ديگر با قتل عام باشنده‌گان و نظاميان در شهر...