سرمقاله

از بحران سياسي تازه در کشور جلوگيري شود!

  در حالي که سه روز از برگزاري انتخابات پارلماني در کشور مي گذرد و تعدادي از نامزدان...

حضور گسترده مردم در روز انتخابات قابل ستايش است!

  ديروز باوجود تهديدات امنيتي وتبليغات سوءگروه هاي تروريستي، انتخابات پارلماني در کشور برگزار شد. مردم در مراکز...

نامزدان محترم! شهر را پاک کنيد

  ساعت دوازده امشب مدت زمان تعيين شده براي کانديدا هاي انتخابات پارلماني در کشور به پايان مي...

پدر و پسر در آرزوي رسيدن به پارلمان!!

  مجلس نماينده گان ديروز به دليل عدم موجوديت نصاب، نتوانست جلسه برگزار کند. روشن شده است که...

ضرورت ضمانت بین المللی برای تأمین صلح در افغانستان

  روزنه‌ی نو برای صلح افغانستان کشوده شده است؛ از این روزنه می توان با خوشبینی های محتاطانه...

مبارزه بر ضد تروريزم مسووليت همه جهانيان است!

  افغانستان چهل سال است که در آتش جنگ مي سوزد. اين جنگ براي مردم و کشور ما...

مردم باید از برگزاری انتخابات سالم حمایت کنند!

  قرار است به تاریخ بیست وهشتم میزان انتخابات پارلمانی کشور برگزار شود، روزهای انگشت شماری به برگزاری...

به نامزدان پول‌دار بی سواد رای ندهید!

سید مکارم   یازده روز از پیکارهای انتخاباتی نامزدان مجلس نماینده گان می گذرد و این پیکارها با...

در مذاکرات صلح منافع و حقوق همه اقوام مد نظر باشد!

قشلاقیزلمی خلیل زاد که چند سالی در افغانستان به عنوان سفیر امریکا ایفای وظیفه می کرد، یک بار...

گردش اطلاعات يک ضرورت است!

  در همه کشورهايي که دموکراسي حاکم است، قانون دسترسي به اطلاعات جايگاه خاصي دارد. اين قانون است...