سرمقاله

امنيت با تقسيم بندي زون‌ها تأمين نخواهد شد

  محمد اشرف غني در ديدار با باشنده‌گان غرب کابل، گفته است که تدابير امنيتي کنوني کافي نيست...

دشمنان افغانستان به اهداف شان نمي رسند

  با گسترش جنگ در افغانستان وهمچنان افزايش حملات انتحاري درشهرهاي بزرگ مانند پايتخت که قرباني آن فقيرترين...

سواد سرمايه زنده‌گي؛ اما در افغانستان فراموش شده!

  از روز جهاني سواد در حالي حکومت افغانستان تجليل مي‌کند که در حال حاضر نزديک به چهار...

اظهارات مسخره آميز رييس کميسيون انتخابات قابل انديشه است!

  کميسيون انتخابات در واکنش به افشاي هزاران شناس‌نامه و برچسب جعلي که براي انتخابات پارلماني توزيع شده...

امريکا بر ضد تروريستان در افغانستان قاطعيت نداشته است!

    امروز نهمين فرمانده عمومي نيرو هاي حمايت قاطع در افغانستان در حالي شروع به کار کرد...

کابل شهر با صدها مشکل!

  شهر کابل در  شانزده سال گذشته تغییرات چشم گیری یافته است. این شهر  در نتیجه جنگ های...

احتمال سقوط شهرها وبی تفاوتی نهاد‌های مسوول

  پس از سقوط ولایت غزنی نگرانی‌ها از سقوط برخی شهرها مانند فراه ، پکتیا، هلمند ، فاریاب...

نهادهاي کشفي مقصر اند!

  اداره بازرس ويژه‌ي امريکا براي بازسازي افغانستان «سيگار»  در گزارش تازه اش از افزايش 78 درصدي حملات...

حکومت در سیاست کادری خود ناکام است!

حکومـت وحـدت ملی در شـمار دیگر کاسـتی هایـش، در سیاسـت کادری خویـش نیـز نـاکام بـوده اسـت. آن گونه...

مديريت معيوب عامل افزايش تلفات نيروهاي امنيتي

  وزارت دفاع افغانستان از دشواري‌ها و چالش‌هاي بيشتر در ادامه سال جاري خورشيدي براي نيروهاي امنيتي و...