سرمقاله

به مديريت شرکت برشنا بايد خنديد!

چند سال است که در زمستان ها مردم شهر کابل گرفتار مشکل کلاني از بابت پرچاوي هاي روز...

هيأت اداري مجلس برکنار شود!

مسأله فساد هيأت اداري مجلس نماينده گان چنديست که سوژه بسياري از رسانه هاي کشور بوده است. از...

آيا بي بي سي نفاق افگني مي کند؟

قشلاقي در دو روز گذشته صفحات اجتماعي فيس بوک در اعتراض به اقدام کارگذاران شبکه جهاني بي بي...

گناهي بدتر از گناه افسر هوايي

صفحات اجتماعي همه دنياي مجازي اند و همه گونه مطالب آن مي تواند همانند درس معلم براي مشترکين...

معضل حل ناشدة شناسنامه هاي برقي

مسأله شناسنامه هاي برقي چند سال است که در ميان مجلس و رياست جمهوري به يک مسأله پر...

گشايش بندر چابهار يا رهايي افغانستان از وابستگي به پاکستان!

بندر چابهار ديروز توسط مقام هاي هند و افغانستان گشايش يافت و گفته مي شود اين نخستين گام...

واي به روزي که بگندد نمک!

اين روز هاي حال و هواي مجلس نماينده گان در پارلمان کشور عوض شده است. تنش و تشنج...

عربستان سعودي دست حمايت از طالبان بردارد!

بنابر گزارش رسانه ها، محمد بن سلمان، وليعهد عربستان سعودي مي گويد که به دنبال بازگرداندن اعتدال اسلامي...

هند مي‌سازد پاکستان ويران مي کند!

هندوستان کشور پهناوري با دموکراسي نوين و بزرگ است. اين سرزمين که در تنوع دراديان، زبان ها، اقوام،...

از اعدام طالبان جنايتکار استقبال مي کنيم!

چندين سال مي شود که شمار زيادي از تروريست هاي خطرناک در زندان پلچرخي کابل در حالي مهمان...