سرمقاله

سلاح‌تان را پاک‌کاری کنید!

گفت‌وگوی صلح میان امریکایی‌ها و نماینده‌گان طالبان در قطر وارد چهارمین روز خود شده است. گفته شده بحث‌...

خر بی فرهنگ بیش‌تر خود را رسوا کرد!

 سخنان حلیم تنویر به عنوان یک افغانستانی مقیم غرب، از دو روز به این سو در رسانه‌های اجتماعی...

گره کور انتخابات ریاست جمهوری باز خواهد شد؟

در حالی که بیش ازدو ماه از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان می‌گذرد، هنوز نتایج اولیه انتخابات...

کمیسیون انتخابات روزنه‌ی امید را مسدود نکند!

گفته می‌شود کمیسیون انتخابات با دسته‌های انتخاباتی و نهادهای ناظر انتخابات و نماینده‌گی سازمان ملل متحد در امور...

اعلام نتایج انتخابات اعلان جنگ خواهد بود!

انتخابات ریاست جمهوری به بحران رفته است و با گذشت هر روز دامنه‌ی بحران و بی اعتمادی‌ها نسبت...

زر، زور و تزویر در کمیسیون انتخابات سایه افگنده است؟

با گذشت بیش از دوماه کارشکنی و غدر، کمیسیون‌های انتخابات نتوانسته اند نتایج اولیه انتخابات ششم میزان سال...

آلوده‌گی هوای کابل جداً قابل نگرانی است!

هوا روز تا روز سرد تر می‌شود. سردی هوا برای شهروندان افغانستان در هرکجای کشور که هستند، تلخ...

نهادهای امنیتی سرمایه مردم است نه از غنی و عبدالله!

دامنه‌ی بی باوری‌ها نسبت به انتخابات ریاست جمهوری با گذشت هر روز گسترش می‌یابد. دوتیم به اصطلاح پیش‌تاز...

چرا ترور در شهر کابل؟

چرا ترور در شهر کابل؟ امنیت‌، از اساسی ترین نیازهای بشر برای کار، تجارت، توسعه اقتصادی و زنده‌گی...

عنایت شریف چرا کودتا علیه دموکراسی؟

 چنین به نظر می‌رسد که روند شمارش آرای رای‌دهنده‌گان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان آرام آرام به بی‌راهه می...