سرمقاله

کارزارهای انتخاباتی؛ زیر سایه بیم و امید

دیـروز رسـمن کارزارهـای انتخاباتـی نامـزدان مجلـس نماینـده گان آغازشـد و در و دیـوار شـهرهای کشـور بـا تصویرهـای رنگارنـگ...

اظهارات مضحک وزير دفاع قابل انديشه است!

  آقاي بهرامي وزير دفاع کشور در نشست عمومي مجلس سنا و مجلس نماينده‌گان گفت که روزانه بيش‌تر...

سازمان ملل ! به مشکلات جاري افغانستان توجه کنيد

  قرار است اجلاس عمومي سازمان ملل متحد روز چهار شنبه بيست و ششم سپتامبر در مقر آن...

کارگيري از سيستم بايومتريک؛ واقعيت يا فريب

  يک روز پس از آن که حکومت و کميسيون انتخابات اعلام کردند که در انتخابات پارلماني آينده...

چو کفر از کعبه خیزد کجا ماند مسلمانی!

  در بسیاری از کشور های جهان، نهاد ها و مراجعی وجود دارند که وظیفۀ شان ثبت دارایی...

مراسم عاشورا در فضای امن برگزار شد!

  مراسم محرم امسال، به گونۀ فوق العاده برگزار شد. این ویژه گی از آن جا ناشی شد...

طالبان وداعشیان لشکریان یزید زمان اند!

  در میان موجی از بیم و هراس فردا مراسم یادبود از روز دهم عاشورا در سراسر کشور...

چرا بازبيني در پيمان امنيتي با امريکا؟

  در يک سال اخير که تروريستان از سوي شبکه هاي استخباراتي به ويژه شبکه استخبارات پاکستان حمايت...

با توسل به زور و اسلحه مشکل انتخابات حل نمی شود!

  انتخابات در افغانستان مردم و حکومت را به چالش های زیادی کشانیده است. جنگ و بد امنی...

بي بي گل بايد پاسخ بدهد!

  فساد در دم و دستگاه حکومت يکي از دلايلي است که پايه هاي اين نظام استحکام نمي...