سرمقاله

وزارت حج احساس مسؤولیت کند!

  ریاست عمومی امنیت ملی پس از چهار ماه توانست دو عضو برجستة داعش را از کابل بازداشت...

صلح با طالبان، آب در هاون کوبيدن است

  در نشست کابل، رييس جمهور غني  بستة پيشنهادي صلح با طالبان را ارائه نمود، اما فقط دوروز...

غني از کيسه خليفه ‌بخشید!

 رييس جمهور غني در نشست «روند کابل» که روز چهارشنبه 9 حوت برگزار شد، اعلام داشت، دولت افغانستان...

در عقب معامله مکاتب افغان- ترک شخص رييس جمهور غني قرار دارد!

  ديروز در مرکز رسانه هاي حکومت تفاهمنامه انتقال مکاتب افغان – ترک ميان وزير معارف ترکيه و...

رهبران حکومت گوش شنوا پيدا کنند!

  افغانستان در شرايط کنوني به کسي مي ماند که در دريايي مهيب در حال غرق شدن باشد...

ترکیه با مردم افغانستان دشمنی کرد!

  اکنون آفتابی شده است که پاکستان حامی هراس افگنان است و حکومت این کشور سال‌هاست که از...

پروژه تاپي روزنه‌ي اميد براي مردم افغانستان!

  مراسم بازگشايي کار عملي پروژه تاپي در هرات، ديروز پس از چاشت با حضور مقام هاي افغانستان،...

حماسه آفريني کابليان در سوم حوت به خط زرين نوشته شود!

  قشلاقی فردا سوم حوت براي شهر کابل روز تاريخي است؛ زيرا در چنين روزي در سال 1358...

فشار بالای پاکستان فرصت برای افغانستان

  پاکستان همیشه برف بام خود را به بام ما می اندازد. حضور آموزشگاه و آموزش تروریست ها...

غني از لاک قومي بيرون شود!

  نظام هاي مردمي برپايه حاکميت بر سرزمين و اعادة نظم و قانون و تأمين ارادة مردم در...