سرمقاله

استعفا راه حل است!

روز گذشته وزیران امور داخله و دفاع و رییس عمومی امنیت ملی کشور در یک کنفرانس مطبوعاتی در...

غني  با کابينه اش  استعفا بدهد!

 اوضاع در کشور رفته رفته بدتر و وخيم تر شده است و طالبان و داعشيان در پايتخت دسته...

خليل زاد از ارگ نشينان بپرسد که چرا توافقنامه سياسي عملي نشد؟

در باره بحران پيش آمده کنوني در افغانستان، قصر سفيداعلاميه اي منتشر کرده مبني بر اين که حکومت...

مردم را فريب ندهيد طالبان و شبکه حقاني يکي اند!

  سال‌ها مي شود که گروه حقاني، به ميان صفوف طالبان مدغم شده اند و در ميان آن‌ها...

هراس افگنان بايد نابود شوند!

افغانستان سال هاي درازيست که گرفتار جنگ ويرانگر و خانمانسوز مي باشد که در نتيجه آن آسيب هاي...

ضعف و ناکامي نهادهاي کشفي قابل تحمل نيست!

حمله به هوتل انترکانتيننتال و ادامه پاک کاري آن ازوجود تروريست‌ها تا ساعت يک پس از چاشت يک...

با ساختمان یک مینار مسؤولیت حکومت در برابر خبرنگاران انجام نمی شود!

افغانستان در مرحلۀ پس از طالبان، دست آورد کلانی در زمینه رسانه ها دارد. این رسانه ها را...

ملاهاي پاکستاني سر عقل آمدند!

ملا هايي پاکستاني سرانجام پس از شور و مشوره هاي زياد فتوا دادند که انجام عمل انتحاري حرام...

پاکستان در تنگناي شديد قرار گرفته است!

هيأت سازمان ملل متحد که در ميان آنها نماينده گان پنج قدرت برتر دنيا نيز حضور داشتند، در...

نماينده گان دروغين بالاي دولت کلاه گذاشته اند!!

صلح براي مردم و کشور افغانستان يک آرمان ديرينه است ولي تلاش در اين زمينه به دلايل گوناگون...