سرمقاله

ازروند توزيع شناسنامه هاى برقى حمايت مى كنيم!

گزارش شده که حکومت مصمم گرديده تا روند توزيع شناسنامه هاي برقي را در کشور به زودي آغاز...

كابل از شهروحشت بيرون ساخته شود!

از اسباب و عوامل بد امنی در شهر کابل، یکی هم این است که  در شهر کابل افراد...

افسار طالبان به دست پاکستان است

در حالي که پاکستان در گذشته اجازه ترانزيت کالا هاي هندي را از طريق خاک خود به افغانستان...

عزت و ناموس تان  را به دشمن نفروشيد!

  فساد در درون نهاد هاي امنيتي، مانند موجوديت آن در ميان ارگان هاي ملکي، زيان بار است...

چو ايستاده اي دست افتاده گير!

آغاز زمستان مي باشد و در بسياري از مناطق کشور اولين برف ها باريده و زمين را سپيد...

بد امنی در شهر بیداد می کند!

در حالی که هزاران تن از نیرو های امنیتی در شهر کابل عهده دار تأمین امنیت و نظم...

واگذاري بيت المقدس به اسرائيل دهشت افگني را بيشتر مي کند

  در حالي که جهان اسلام گرفتار تشدد و پراکنده گيست و سايه وحشت بنياد گرايي ها اعتبار...

پاکستان تا اکنون دست از حمايت تروريستان برنداشته است!

  افغانستان سال‌هاي درازي است که آماج تهاجم و دست درازي هاي پاکستان است. اين مداخلات پاکستاني ها...

مجلس زن ستيزي کرد

سرانجام مجلس نماينده گان کشور به يازده وزير کابينه که شماري از آنان مدت ها بود به عنوان...

راه وفاق ملي و دوستي را در ميان مردم هموار کنيد !

  تب و تاب سياسي دولت و سياسيون اين روزها بالا گرفته است. اين تب و تاب زماني...